Site icon Kültür Denizi

Patoloji

patoloji

Patoloji

Patoloji; Organik hastalıkların, bu hastalıkların nedenleri ve semptomlarının bilimsel yollarla incelendiği daldır. Öte yandan patolojik sözcüğü, hastalığa yakalanma ve anormalliği de akla getirdiğinden,, en açık biçimde “psikopat” teriminin yaygın biçimde kullanılması sonucunda psikiyatri ve kriminolojinin belli dallarına kadar uzanmıştır.

Patoloji, hastalıkların doğası ve nedenleri ile ilgilenen tıbbi uzmanlık alanıdır. Teşhis testleri ve kronik hastalıkların izlenmesinden en yeni genetik araştırmalar ve kan transfüzyon teknolojilerine kadar tıbbın her yönünü destekler. Patoloji, her kanserin teşhisinin ayrılmaz bir parçasıdır.

Patoloji, gebelik öncesinden otopsiye kadar hayatımız boyunca tıbbın tüm alanlarında hayati bir rol oynar. Aslında “Tıp Patolojidir” denmiştir.

Pek çok televizyon programının popülaritesi nedeniyle, ‘patoloji’ kelimesi, polis için şüpheli ölümlerin nedenini araştıran laboratuvar önlüğü giymiş cesetlerin ve insanların görüntülerini çağrıştırıyor. Bu kesinlikle patolojinin bir yanı, ama aslında patologların bir hastane kliniğinde veya laboratuvarda yaşayan insanlara yardım etmesi çok daha muhtemeldir.

Patologlar, dokulardaki, kandaki ve diğer vücut sıvılarındaki değişiklikleri inceleyerek hastalığın nedenini ve hastalıkların vücudumuzu nasıl etkilediğini inceleyen uzman tıp pratisyenidir. Bu değişikliklerin bazıları bir hastalık geliştirme potansiyelini gösterirken, diğerleri varlığını, nedenini veya şiddetini gösterir veya ilerlemesini veya tedavinin etkilerini izler.

Ameliyatta veya bir klinikte gördüğünüz doktorların tümü, patologların bilgisine, teşhis becerilerine ve tavsiyelerine bağlıdır. İster kan testi düzenleyen bir pratisyen isterse ameliyat sırasında çıkarılan yumruğun yapısını bilmek isteyen bir cerrah olsun, kesin cevap genellikle bir patolog tarafından verilir. Bazı patologlar da hastaları görür ve hasta bakımının günlük sunumunda doğrudan yer alırlar.

Şu anda patolojinin dokuz ana faaliyet alanı vardır. Bunlar, kullanılan yöntemlerle veya araştırdıkları hastalık türleri ile ilgilidir. 

Anatomik Patoloji

Anatomik Patoloji, hastalığın doku tanısı ile ilgilenen patolojinin dalıdır. Bunun için Anatomik Patologlar, birçok hastalığın patolojik ve klinik yönleri hakkında geniş tabanlı bilgi ve anlayışa ihtiyaç duyarlar.

Teşhisin konulduğu doku ameliyathanedeki, koğuştaki bir hastadan veya otopsiden (post-mortem) alınan biyopsi materyali olabilir. İkincisi, ani veya beklenmedik ölüm vakalarında sebebi tespit etmek, tedaviye yanıt veya cevap verilmemesi dahil olmak üzere hastalığın ilerlemesini incelemek ve ceza davalarında (adli patoloji) polise yardımcı olmak için çalışmanın küçük ama önemli bir bileşenidir.

Bununla birlikte, çoğu Anatomik Patologun çalışması, yaşayan hastalardan alınan doku üzerinedir. Bunun büyük bir kısmı kanserin tespiti ve teşhisidir. Büyük cerrahi, radyasyon veya ilaçlar, büyük yan etkileri olabilecek tedavileri içeren tedaviye başlamadan önce bir doku teşhisi şarttır.

Modern Anatomik Patologlar yalnızca katı doku örneklerini değil, aynı zamanda küçük ayrılmış hücre örneklerini de inceler. Bu, Sitolojinin alt uzmanlığıdır. Örnekler, esas olarak kanserin teşhisi ve önlenmesi için sıvılar ve doku yaymaları içerir. 

Patolog, örneğin meme kanseri veya prostat kanseri teşhisi için bu örneklerden bazılarını kendisi toplar. Genellikle bu, hasta klinikten ayrılmadan önce belirli bir teşhisin yapılabileceği anlamına gelir. Yeni yöntemler ayrıca, vücut boşluklarının derinliklerinde bulunan pankreas gibi organlardan ya ayrılmış hücrelerin ya da küçük doku parçalarının numunelerinin alınmasına izin verir.

Kimyasal Patoloji

Kimyasal Patoloji, Patoloji alanındaki tüm hastalık yelpazesini ele alan başka bir disiplindir. Birçok hastalıkla birlikte kan ve vücut sıvılarında (elektrolitler, enzimler ve proteinler) çok çeşitli maddelerdeki değişikliklerin tespit edilmesini kapsar. Ek olarak, tümör (kanser) belirteçlerini, hormonları, zehirleri ve hem tedavi edici hem de yasadışı ilaçları tespit etmeyi ve ölçmeyi içerir. 

Örneğin Kimyasal Patologlar, kandaki demir düzeylerini değerlendirmek, tanıya yardımcı olmak için kalp krizinden sonra kana salınan enzim düzeylerini ölçmek ve yanıtı izlemek için kanserler tarafından üretilen belirli proteinleri ölçmekle ilgilenirler.

Diğer klinik patoloji uzmanlıklarında olduğu gibi, bir Kimyasal Patolog’un gününün en büyük kısmı tipik olarak klinik irtibatta geçirilir. Bu, klinisyenlere belirli bir klinik problemin araştırılması için uygun testler, sonuçların yorumlanması ve takip ve örneğin terapötik ilaçların test sonuçları üzerindeki müdahalelerin etkisi hakkında tavsiyelerde bulunmayı içerir. 

Çalışma günü ayrıca, özellikle alışılmadık anormal sonuçlar veya daha nadir ve oldukça özelleşmiş testler için test sonuçlarının doğrulanması ve yorumlanmasına ayrılmış büyük bir bileşene sahiptir.

Yeni teknolojinin değerlendirilmesi ve yeni testlerin geliştirilmesi, Kimyasal Patolojide devam eden bir süreçtir. Bu, özellikle tanısal testlerde moleküler biyoloji tekniklerinin kullanılması gibi yeni ortaya çıkan alanlar için geçerlidir. Uzmanlık alanları arasında kalıtsal metabolik hastalıklar, eser metaller ve çevresel izleme, kötüye kullanım ilaçları ve beslenme gibi konular yer alır.

Klinik Patolog

Bir Klinik Patolog, laboratuvar tıbbının klinik dallarının ana yönlerine aşinadır. Genellikle kimyasal patoloji, mikrobiyoloji, hematoloji ve kan bankacılığı alanlarında eğitim alır, ancak her alandaki alt uzmanlar kadar ayrıntılı değildir. 

Rolleri Genel Patologlara benzer, ancak Genel Patologların aksine Anatomik Patoloji yapmazlar. Bir klinik patolog genellikle orta büyüklükteki bir özel muayenehanede, toplum hastanesinde veya büyük bir taşra kasabasında veya diğer büyükşehir dışı merkezlerde çalışır. 

Belirli uzmanlık gerektiren sorunlar için daha uzman meslektaşlarına danışırlar. Bununla birlikte bazıları, özellikle birden fazla disiplinden ortak yüksek hacimli testleri yönetmede büyük metropol kamu veya özel uygulamalarda ekibin bir parçası olarak çalışır.

Adli Patoloji

Adli Patoloji, ani veya beklenmedik ölümlerin medikolegal araştırmalarına odaklanan Patolojinin alt uzmanlık alanıdır.

Bir Adli Patolog, öncelikle ölüm nedenini belirlemek ve ölümün meydana geldiği koşulları yeniden oluşturmakla ilgilenir. Bu titiz ve özenli bir şekilde yapılır. Rolün önemli bir bileşeni, ölüm nedenini keşfetmek için hem dış hem de iç vücut organlarına otopsi muayenelerinin yapılmasını içerir. 

Ölüm nedeninin altında yatan patolojik temeli oluşturmaya yardımcı olmak için mikroskop altında vücutlardan alınan doku örneğine de bakarlar. Adli Patologların zaman zaman suç mahallerini veya kazaları ziyaret etmeleri veya mahkemede ifade vermeleri istenir.

Genel Patoloji

Bir Genel Patolog, yukarıda açıklanan laboratuvar tıbbının tüm dallarının ana yönlerine aşinadır. Genelde anatomik patoloji, sitoloji, kimyasal patoloji, mikrobiyoloji, hematoloji ve kan bankacılığı alanlarında eğitim alır, ancak her alandaki alt uzmanlar kadar ayrıntılı değildir. 

Genel bir patolog, genellikle orta büyüklükteki bir özel muayenehanede, toplum hastanesinde veya büyük bir taşra kasabasında veya diğer büyükşehir dışı merkezlerde çalışır. Özel uzmanlık gerektiren sorunlar için daha uzman meslektaşlarına danışırlar.

Bununla birlikte bazıları, özellikle birden fazla disiplinden ortak yüksek hacimli testleri yönetmede büyük metropol kamu veya özel uygulamalarda ekibin bir parçası olarak çalışır.

Genetik Patoloji

Genetik patolojinin iki ana dalı şunlardır:

Biyokimyasal Genetik şunları içerir:

Tıbbi Genomik aşağıdakileri içerir:

Hematoloji

Hematoloji, anemi, lösemi, lenfoma ve pıhtılaşma veya kanama bozuklukları gibi kanı etkileyen hastalıkların birçok yönüyle ilgilenen, hızla gelişen bir başka disiplindir.

Bir diğer önemli faaliyet ise kan transfüzyon hizmetlerinin yönetimidir. Pek çok hematolog, yalnızca kan hastalıkları olan hastaların laboratuar tanı ve yönetiminde değil, aynı zamanda klinik danışman olarak da yer almaktadır. Ayrıca, hastalığın hastanın kanının bazı yönlerini etkilediği tıbbi meslektaşları tarafından kendilerine sevk edilen hastaların teşhis ve yönetimi konusunda tavsiyelerde bulunurlar.

Genel anlamda hem laboratuvar hem de klinik düzeyde hematologlar tarafından üstlenilen faaliyetlerin çeşitliliği ve çeşitliliği bu disiplinin en büyük cazibesini sağlar.

İmmünoloji

İmmünoloji, hematoloji gibi, genellikle hem laboratuar tıbbını (hastalardan toplanan örneklerin testi) hem de klinik uygulamayı (hastalara klinik sorunlar hakkında görüşme, inceleme ve tavsiyelerde bulunma) içeren bir uzmanlık alanıdır.

Laboratuvarda immünologlar, bağışıklık sistemi testlerinin tasarımı, performansı ve denetimiyle ilgilenirler. Bunlar, örneğin, hastaların çeşitli maddelere alerjisi olup olmadığını belirlemek için “alerji antikorlarının” (IgE) test edilmesini, bağışıklık sisteminin savunma mekanizmalarının durumunu belirlemek için farklı antikor protein sınıflarının ölçülmesini veya T düzeyinin izlenmesini içerir. Lenfositler, HIV enfeksiyonundan sonra kaybolan hücreler.

Bir İmmünopatoloğun klinik faaliyetleri arasında, tekrarlayan düşük ve bazı transplantasyon tıbbı alanları da dahil olmak üzere çok çeşitli diğer bozukluklar hakkında tavsiye vermeyi içerir. Ayrıca, otoimmün hastalıkları ve AIDS’li hastaların yönetimine doğrudan dahil olabilirler.

Mikrobiyoloji

Mikrobiyoloji, bakteriler, virüsler, mantarlar ve parazitler gibi bulaşıcı ajanların neden olduğu hastalıklarla ilgilenir. Mikrobiyologların hem laboratuvarda hem de doğrudan hasta bakımında rolleri vardır. Aşağıdakiler arasında değişen bir dizi faaliyete katılım sunar:

Son yirmi yılda Tıbbi Mikrobiyolojide muazzam bir değişiklik oldu. ‘Yeni’ organizmalar (Helicobacter pylori, HIV, Hepatit C virüsü) keşfedilmiş ve karakterize edilmiştir. ‘Yeni’ bulaşıcı hastalıklar (AIDS, Lyme hastalığı ve Lejyoner hastalığı) tanımlanmıştır. ‘Eski’ enfeksiyonlar (tüberküloz, sıtma ve boğmaca), ana tehditler olarak yeniden ortaya çıktı ve daha önce etkili antibiyotiklere (MRSA, Streptococcus pneumoniae, VRE) giderek daha dirençli hale geldi.

Bu süre zarfında, teknoloji ve moleküler tıptaki gelişmeler (otomasyon, polimeraz zincir reaksiyonu), Mikrobiyoloğun teşhis araçlarına büyük ölçüde katkıda bulunmuştur. Bununla birlikte, aynı zamanda, Mikrobiyoloji, “uygulamalı” bir disiplin olmaya devam etmektedir. Birçok yönden bilim olduğu kadar bir sanattır ve bireysel bir patoloğun deneyimi, yargısı ve yorumlama becerilerinin çok önemli olduğu bir sanattır.

Klinik yönler, bulaşıcı hastalık salgınlarının kontrolünü ve antibiyotiğe dirençli bakterilerin neden olduğu enfeksiyon sorunlarının ele alınmasını içerir.

Exit mobile version