Planlamanın Temel Özellikleri

Planlamanın Temel Özellikleri

25 Şubat 2019

Planlama faaliyetinin çok sayıda özelliğini üç temel özellik altında toplamak mümkündür.

Bunlardan birincisi, planlamanın geleceğe dönük bir düşünme, değerleme, araştırma ve inceleme faaliyeti olmasıdır. Planlamanın geleceğe bakış ile özdeşleştirilmesi, belirsizlik kavramını öne çıkarır. Planlama gelecekte ulaşılmak istenen nokta veya durumların belirlenmesi olduğuna göre, bu nokta veya duruma giderken işletme içi ve dışı koşulların nasıl gelişeceğini tam olarak bilmek mümkün değildir.

Reklamlar

Gelecekteki şartların ne olacağının bugünden bilinmemesi, planlamayı bir çeşit “geleceği tahmin” işi haline getirir. Ancak, tahmin ile planlama aynı şey değildir.

Tahmin, olayların gelecekte almaları muhtemel şekil ve alternatifleri kestirmeye yönelik bir çabadır.

Planlama ise olayların tahmin edilen yönde gelişmesi halinde ne yapacağının belirlenmesidir.

Planlamanın ikinci temel özelliği; amaç, risk ve varsayımlar ilişkisi olmasıdır. Her yönetici alacağı kararlarda belli bir amaca ulaşmayı hedefleyecek, bazı varsayımlara dayanacak ve belirli riskleri göze alacaktır. Bu nedenle planlama ilişkilerin açık ve net ortaya konması, tartışılması, bilimsel yöntemlerle değerlenmesi ve rasyonel bir seçimin yapılması faaliyetlerini öngörür.

Sonuç olarak planlama, uygulamaya geçme hazırlığıdır. Bu hazırlık ulaşılmak istenen durumların belirlenmesini, bunun için gerekli seçimlerin (kararların verilmesi) yapılmasını, bu seçim sonucu yapılacak işlerin zamanlamasını belirleme çalışmalarını kapsar.

Planlama üçüncü temel özelliği; esnek ve devingen olmasıdır. Planlar bir kez yapıldıktan sonra hiç değiştirilmeden bırakılamazlar. Planlar sürekli olarak gözden geçirilmeli ve değişen koşullara uyarlanmalıdır.

Makale Kategorileri:
Ticaret

Makale Yazarı - Yönetici

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir