Sanayi Devrimi Ve Etkileri

Sanayi Devrimi Ve Etkileri

2 Mart 2019

18. yüzyılın ikinci yarısında İngiltere’de başlayan 19. Ve 20. Yüzyıllarda Avrupa ve Amerika’ya yayılan sanayi devrimi, yönetim düşüncesi bakımından son derece önemli bir olaydır.

Sanayi devrimine bağlı olarak ortaya çıkan makineleşme, fabrika sisteminin oluşmasını ve el sanatları ile ev sanayisinin ve küçük üretim birimlerinin belirli bir çatı altında toplanması merkezileşmesi sonucunu doğurmuştur.

Reklamlar

Sanayi devriminin gerçekleştiği yıllarda, yönetim üzerine yapılan çalışmalar büyük artış göstermiştir. Bu artışın en önemli sebebi, fabrikalaşma dolayısıyla oluşan yeni çalışma ortamının atölye düzeninin çalışma ortamından çok farklı olması ve büyük problemlerin yaşanması nedeniyle, çözüm aramaya yönelik çalışmaların hız kazanmasıdır.

Toplumları tanımlamada kullanılan, üretim ilişkileri, yaşam biçimleri, çalışma yöntemleri ile toplumun yapısını ortaya koyar. Sanayi toplumunu ortaya çıkaran da üretim ilişkileridir.

Sanayi devrimi, James Watt’ın 1765’te buhar makinesini bularak, makinenin üretim aracı olarak kullanılmasıyla başlamıştır.

Sanayi devrimi ile birlikte yeni teknolojilerin üretimle ilgili ekonomik alanda artan ölçüde kullanılması üretim verimliliğini sağlamıştır. Yönetim bilimi öncelikle sanayi devrimi öncesi ve sonrası yönetim şeklinde ikiye ayrılabilir.

Makale Kategorileri:
Ticaret

Makale Yazarı - Yönetici

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir