Sera Gazları

Sera Gazları Nedir?

28 Nisan 2021

Atmosferde ısıyı hapseden gazlara sera gazları denir. Sera gazları dört tanedir. Bunlar;

Karbondioksit (CO 2): Karbondioksit, fosil yakıtların (kömür, doğal gaz ve petrol), katı atıkların, ağaçların ve diğer biyolojik malzemelerin yakılması ve ayrıca belirli kimyasal reaksiyonların bir sonucu olarak (örneğin çimento üretimi) atmosfere girer. Karbondioksit, biyolojik karbon döngüsünün bir parçası olarak bitkiler tarafından emildiğinde atmosferden uzaklaştırılır.

Reklamlar

Metan (CH 4): Kömür, doğal gaz ve petrol üretimi ve taşınması sırasında metan açığa çıkar. Metan emisyonları ayrıca hayvancılık ve diğer tarımsal uygulamalardan, arazi kullanımından ve kentsel katı atık düzenli depolama sahalarındaki organik atıkların çürümesinden kaynaklanmaktadır.

Azot oksit (N 2 O): Azot oksit, tarım, arazi kullanımı, endüstriyel faaliyetler, fosil yakıtların ve katı atıkların yanması sırasında ve ayrıca atık suyun arıtılması sırasında açığa çıkar.

Florlu gazlar: Hidroflorokarbonlar, perflorokarbonlar, sülfür hekzaflorür ve nitrojen triflorür, çeşitli endüstriyel işlemlerden yayılan sentetik, güçlü sera gazlarıdır. Florlu gazlar bazen stratosferik ozon tüketen maddelerin (örneğin kloroflorokarbonlar, hidrokloroflorokarbonlar ve halonlar)ikame maddeleri olarak kullanılır. Bu gazlar tipik olarak daha küçük miktarlarda salınır, ancak güçlü sera gazları oldukları için bazen yüksek küresel ısınma potansiyeli gazları olarak adlandırılırlar.

Diğer sera gazları arasında su buharı ve ozon (O 3) bulunur. Su buharı aslında dünyanın en bol sera gazıdır, ancak diğer sera gazları ile aynı şekilde izlenmez, çünkü doğrudan insan aktivitesi tarafından yayılmaz ve etkileri tam olarak anlaşılmamıştır. Benzer şekilde, yer seviyesindeki veya troposferik ozon (üstteki koruyucu stratosferik ozon tabakasıyla karıştırılmamalıdır) doğrudan yayılmaz, ancak havadaki kirleticiler arasındaki karmaşık reaksiyonlardan ortaya çıkar.

Sera Etkisi Nedir?

Bilim adamları tarafından tanımlanan sera etkisi, atmosferdeki gazların güneşten uzaya dönecek olan ısıyı yakalamasıyla sonuçlanan dünyanın doğal ısınmasıdır.

Sera Etkisine Ne Sebep Olur?

Güneş ışığı dünyayı yaşanabilir kılar. Dünyamıza ulaşan güneş enerjisinin yüzde 30’u uzaya geri yansıtılırken, yaklaşık yüzde 70’i atmosferden toprak, okyanuslar ve atmosfer tarafından emildiği yer yüzeyine geçerek gezegeni ısıtır. Bu ısı daha sonra görünmez kızılötesi ışık şeklinde tekrar yayılır. Bu kızılötesi ışığın bir kısmı uzaya yayılmaya devam ederken, büyük çoğunluğu sera gazları olarak bilinen atmosferik gazlar tarafından emilir ve tekrar dünyaya doğru yönlendirilerek daha fazla ısınmaya neden olur.

Geçtiğimiz 800.000 yılın çoğunda insan uygarlığının var olduğundan çok daha uzun süre atmosferimizdeki sera gazı konsantrasyonu milyonda yaklaşık 200 ila 280 parça arasındaydı. (Başka bir deyişle, bir milyon hava molekülü başına gazların 200 ila 280 molekülü vardı.) Ancak geçen yüzyılda bu konsantrasyon, fosil yakıtların yakılması gibi insan faaliyetleriyle birlikte milyonda 400 parçadan fazla olmuştur.

Bu durum sonucunda sera gazı dünya için zarar meydana getirmektedir. Kutupların erimesi ve yerkürenin ısı derecesinin artması güneş ışınlarının geri dönememesi sonucu meydana gelmektedir. Bunu oluşturan ise sera gazının fazla olmasıdır. Bunun önüne geçilebileceğini ummaktayız.

Makale Kategorileri:
Bilim · Sağlık · Yaşam

Makale Yazarı - Yönetici

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir