Sermayenin Tanımı

Sermaye

30 Ocak 2019

Sermayenin anlamı, bağlamına bağlı olarak biraz değişen kaygan kavramlardan biridir. Muhtemelen daha karışık ki bütün bu anlamların birbiriyle yakından ilgisi yoktur. Buna rağmen, her bağlamda sermayenin önemi benzersizdir.

Sermayenin Genel Anlamı

Günlük konuşmada, sermayenin genel anlamı yani sermaye bir şeyi ifade etmek için özgürce kullanılır. Kaba bir eşdeğeri “parasal zenginlik” olabilir. Bu durum, finans muhasebe ve ekonomideki anlamlarından farklıdır. 

Reklamlar

Bu, gayri resmi söylemde daha kesin bir dil kullanımı çağrısı değildir. Bu durumlarda, “sermayenin” anlamının kabaca anlaşılması yeterlidir. Bununla birlikte, belirli alanlarda, sözcüğün anlamı hem daha sınırlı ve daha kesin hale gelir.

Finans’ta Sermaye

Finans, sermaye, mali amaçla kullanılan zenginlik demektir. “Başlangıç ​​sermayesi” kavramı ifade eden iyi bilinen bir ifadedir. Bir işe başlayacaksanız, neredeyse her zaman paraya ihtiyacınız olacak; bu para başlangıç ​​sermayenizdir.

Sermaye katkısı, sermayenin finans anlamını açıklığa kavuşturan başka bir deyimdir. Sermaye katkınız, bir işletmeyi desteklemek için masaya getirdiğiniz para ve ilgili varlıklardır.

Sermayenin anlamını açıklığa kavuşmanın bir başka yolu, finansal amaçla kullanılmayan parayı düşünmektir.

Bir yelkenli bot satın alırsanız, profesyonel bir denizci değilseniz harcanan para sermaye değildir. Aslında, bu parayı finansal amaçlarla bir kenara koyan bir rezervten çekebilirsiniz. Bu durumda, sermayenizi harcıyor olmanıza rağmen, bir kez yelkenli için harcanırsa, artık maddi amaçlar için kullanılmadığı için sermaye değildir.

Muhasebede Sermaye

“Sermaye” kelimesi muhasebede,  iş amaçlı kullanılan parasal ve diğer varlıkları dahil etmek için kullanılır. Örneğin bir işadamı bir inşaat şirketinin ortaklarına katılabilir. Onun sermaye katkısı para ya da para ve ekipman karışımı ya da tek başına ekipman olabilir. Her durumda, şirkete sermaye katkısı sağlar. 

Bu şekilde, katkının atanmış değeri işteki o kişinin öz sermayesi olur ve şirket bilançosunda bir sermaye katkısı olarak görünür. Bu finanstaki sermayenin anlamından tamamen farklı değildir; Bununla birlikte, 21. yüzyılda, mali çevrelerde kullanıldığı şekliyle sermaye genellikle finansal amaçlar için kullanılan parasal zenginliği ifade eder.

Ekonomide Sermaye

Klasik ekonomik teori tüm pratik amaçlar için Adam Smith (1723-1790), özellikle Smith’in Ulusların Zenginliği yazılarıyla başlar. Sermayenin görüşleri özeldir. Sermaye, çıktı büyümesini tanımlayan servetin üç bileşeninden biridir. Diğer iki emek ve arazidir. Bu durum ekonomide sermayeyi bizlere açıklamaya başlar.

Bu anlamda, klasik iktisatta sermayenin tanımı, iş amaçlı kullanılan arazinin ekipman ve tesisler ile, yani başka bir sermaye şekli olarak aynı kategoride değerlendirileceği çağdaş finans ve muhasebe tanımına kısmen çelişki gösterebilir.

Smith, sermayenin anlamı ve kullanımı hakkındaki anlayışını aşağıdaki denklem ile ifade etti:

Y = f (L, K, N)

Burada Y, L (emek), K (sermaye) ve N (bazen “T” olarak tanımlanan ancak sürekli olarak arazi anlamına gelen) sonucunda ortaya çıkan ekonomik çıktıdır.

İlerleyen ekonomistler, araziyi sermaye olmaktan ayrı olarak ele alan bu ekonomik çıktı tanımıyla uğraşıyorlardı, ancak çağdaş ekonomi teorisinde bile geçerli bir görüş olmaya devam ediyor. Örneğin, Ricardo, ikisi arasında önemli bir fark olduğunu belirtti: sermaye sınırsız genişlemeye tabii iken arsa arzı sabit ve sınırlıdır.

Sermaye İle İlgili Diğer Şartlar:

  • Sermaye tüketimi
  • Sermaye derinleşmesi
  • Sermaye yoğunluğu
  • Sermaye oranı
  • Sermaye yapısı
  • Sermaye arttırma
  • Beşeri sermaye
  • Sosyal sermaye

Değerli okurlarımız, Sermaye hakkında sizlere detaylıca bahsetmeye çalıştık. Bunlar dışında, Sermaye arttırımı, Sermaye azaltımı, Sermaye birikimi, Sermaye bütçeleme, Sermaye çeşitleri, Sermaye dağıtımı, Sermaye devir hızı, Sermaye emek oranı, Sermaye formülü, Sermaye faiz indirimi, Sermaye giderleri, Sermaye gerektirmeyen işler, Sermaye hesabı, Sermaye harcaması, Sermaye itfa fonu, Sermaye ihracı, Sermaye kontrolü, Sermaye kazancı, Sermaye limitet şirket, Sermaye muhasebe kaydı, Sermaye oranı, Sermaye öz sermaye farkı, Sermaye piyasa kurulu, Sermaye piyasa araçları, Sermaye rant, Sermaye şirketleri, Sermaye taahhüdü, Sermaye unsurları, Sermaye üretim faktörü, Sermaye verimliliği, Sermaye yeterlilik rasyonu başlıkları hakkında bilgi almak için Google da arama yapabilirsiniz.

Makale Kategorileri:
Ekonomi

Makale Yazarı - Yönetici

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir