Site icon Kültür Denizi

Sonar Nedir?

Sonar

Sonar Sonar nedir Sonar tarihi Sonarı kim buldu Sonarın keşfi

Sonar su altındaki ses dalgalarını ileten ve yansıtan su altındaki nesneleri algılayan ve konumlandıran ve su altındaki mesafeleri ölçen bir sistemdir. Denizaltı ve maden tespiti, derinlik tespiti, ticari balıkçılık, denizde dalış güvenliği ve iletişim için kullanılmıştır.

Sonar cihazı yeraltı ses dalgası gönderecek ve ardından geri dönen yankıları dinleyecektir. Ses verileri daha sonra bir hoparlör veya monitördeki bir ekran aracılığıyla insan operatörlerine iletilir.

Sonarın Mucitleri

Daniel Colloden, 1822’nin başlarında, İsviçre Cenevre Gölü’ndeki su altındaki ses hızını hesaplamak için sualtı çanı kullandı. Bu erken araştırma, diğer mucitler tarafından özel sonar cihazlarının keşfedilmesine yol açtı.

Lewis Nixon buzdağı tespit etmenin bir yolu olarak 1906’da ilk Sonar tipi dinleme cihazını icat etti. Sonar’a olan ilgi Birinci Dünya Savaşı sırasında, denizaltıları tespit edebilmek için bir ihtiyaç duyulduğunda arttı.

1915 yılında Paul Langévin, kuvarsın piezoelektrik özelliklerini kullanarak “denizaltıları tespit etmek için yankı bulma yeri” olarak adlandırılan ilk denizaltı tipi algılama aygıtını icat etti. 

İlk Sonarın cihazları pasif dinleme cihazlarıydı, yani sinyal gönderilmedi. 1918 yılına gelindiğinde, İngiltere ve ABD aktif sistemler kurdular (Aktif Sonarın sinyalleri hem gönderildi hem de geri alındı).

Akustik iletişim sistemleri, sinyal yolunun her iki yanında bir ses dalgası projektörü ve alıcısı olan Sonar cihazlarıdır. Sonar’ın daha gelişmiş formlarını mümkün kılan akustik dönüştürücünün ve verimli akustik projektörlerin keşfi olmuştur.

Sonar: Sound, Navigation ve Ranging

Sonar kelimesi, İkinci Dünya Savaşı’nda ilk kez kullanılan bir Amerikan terimidir.

Sound, Navigation ve Ranging’in kısaltmasıdır. İngilizler ayrıca Sonar’ı “Denizaltısı Algılama Araştırma Komitesi’nin (Anti-Submarine Detection Investigation Committee) kısaltması olan” ASDICS “olarak adlandırıyorlar. 

Sonar’ın daha sonraki gelişmeleri arasında, eko sesi veya derinlik detektörü, hızlı tarama Sonar, yan tarama Sonar ve WPESS (içinde pulseekronik sektör tarama) Sonar yer alıyordu.

İki Tür Büyük Sonar

Aktif sonarın çoğunlukla bir “ping” olarak adlandırılan ve daha sonra nabızın yansımalarını dinleyen bir ses palsı oluşturur. Nabız sabit bir frekansta olabilir veya değişen frekansta bir cıvıltı olabilir. 

Eğer bir cıvılda ise, alıcı, yansımaların frekansını bilinen cıvıltı ile ilişkilendirir. Ortaya çıkan işleme kazancı, alıcının aynı toplam güçle çok daha kısa bir darbe yayınlandığı gibi aynı bilgiyi elde etmesine olanak tanır.

Genel olarak, uzun mesafeli aktif sonarlar daha düşük frekansları kullanır. En düşük “BAH-WONG” bas sesi vardır. Nesneye olan mesafeyi ölçmek için, bir darbe emisyonundan alıma kadar olan zamanı ölçer.

Pasif sonarlar verici olmadan dinlerler. Birkaçı bilimsel olmasına rağmen, genellikle askeri. Pasif sonarın sistemleri genellikle geniş sonik veri tabanlarına sahiptir. Bir bilgisayar sistemi, bu veri tabanlarını gemilerin sınıflarını, eylemlerini (yani, bir geminin hızı veya silahın türünü) ve hatta belirli gemileri tanımlamak için sıklıkla kullanır.

Değerli Okurlarımız; Sonar hakkında sizleri bilgilendirdiğimize inanıyoruz. Bunlar dışında; sonarın çalışma prensibi, sonarın kullanım alanları, denizaltı sonarı, sonarın çalışma şekli, gemi sonarı, deniz sonarı, sonarla radar arasındaki fark başlıkları hakkında bilgi almak için Google’da arama yapabilirsiniz.

Exit mobile version