Site icon Kültür Denizi

Su Kirliliği

su kirliliği

su kirliliği

Su kirliliği pek çok şekilde tanımlanabilir. Genellikle, bir veya daha fazla maddenin, hayvanlar veya insanlar için sorunlara neden olacak ölçüde suda biriktiği kirliliğe denir. 

Okyanuslar, göller, nehirler ve diğer iç sular belirli bir miktardaki kirliliği zararsız bir şekilde dağıtarak doğal olarak temizleyebilir. Bir nehre bir fincan siyah boya dökerseniz, boya nehrin çok daha büyük hacimli temiz suyunda hızla kaybolur. 

Boya hala nehirde olacaktır, ancak o kadar düşük bir konsantrasyonda onu göremezdiniz. Bu kadar düşük seviyelerde, boyanın içindeki kimyasallar muhtemelen herhangi bir gerçek sorun yaratmayacaktır. 

Bununla birlikte, bir borudan birkaç saniyede nehre bir galon boya dökerseniz, nehir hızla kararır. Boyanın içindeki kimyasallar, suyun kalitesini çok hızlı bir şekilde düşürür.

Dolayısıyla, suyun kirliliği tamamen miktarlarla ilgilidir: kirletici bir maddenin ne kadarının salındığı ve ne kadar büyük hacimde suya salındığıyla ilgilidir. Bir gemiden okyanusa sızıntı olursa, az miktarda toksik kimyasalın etkisi az olabilir.

Su Kirlilik Türleri Nelerdir?

Dünyanın su kaynaklarını düşündüğümüzde aklımıza devasa okyanuslar, göller ve nehirler gelir. Bunun gibi su kaynaklarına yüzey suları denir. En belirgin su kirliliği türü yüzey sularını etkiler. Örneğin, bir petrol tankerinden bir sızıntı, okyanusun geniş bir alanını etkileyebilecek bir petrol tabakası oluşturur.

Göremediğimiz ve nadiren düşündüğümüz akiferler olarak bilinen yeraltı kaya yapılarında büyük miktarda sular tutulur. Yer altında akiferlerde depolanan sular, yeraltı suyu olarak bilinir. 

Akiferler nehirlerimizi besler ve içme suyumuzun çoğunu sağlar. Örneğin, insanların bahçelerinde kullanılan yabani ot öldürücüler toprağa aktığında onlar da kirlenebilir. Yeraltı suyu kirliliği, yüzey suyu kirliliğinden çok daha az belirgindir, ancak az bir sorun değildir. 

Yüzey suları ve yeraltı suları, kirliliğin etkilediği iki su kaynağı türüdür. Ayrıca kirliliğin meydana gelmesinin iki farklı yolu vardır. Kirlilik, bir fabrikaya bağlanan bir tahliye borusu gibi tek bir yerden geliyorsa, bu nokta kaynaklı kirlilik olarak bilinir. 

Diğer nokta kaynaklı kirlilik örnekleri arasında bir tankerden bir petrol sızıntısı, bir duman bacasından (fabrika bacası) bir tahliye veya birisinin arabasından kanalizasyona yağ dökmesi sayılabilir. Tek bir kaynaktan değil, birçok farklı dağınık kaynaktan büyük miktarda su kirliliği meydana gelir. Buna nokta kaynaklı olmayan kirlilik denir.

Nokta kaynaklı kirlilik çevreye girdiğinde, en çok etkilenen yer genellikle kaynağın hemen çevresindeki alandır. Örneğin, bir tanker kazası meydana geldiğinde, petrol tabakası tankerin etrafında yoğunlaşır ve doğru okyanus koşullarında, kirlilik gittiğiniz tankerden uzaklaştıkça dağılır. 

Suyun Kirlendiğini Nasıl Anlarız?

Su kirliliğinin bazı durumları gözle görülür durumdadır. Örneğin okyanusta petrol sızıntısı olan gemi gibi. Su kirliliği genellikle daha az belirgindir ve tespit edilmesi bundan çok daha zordur. Fakat su kirliliğini göremediğimiz halde nasıl ölçebiliriz? Orada olduğunu nasıl bile biliyoruz?

Suyun kalitesini ölçmenin iki ana yolu vardır. Birincisi, sudan örnekler almak ve içerdiği farklı kimyasalların konsantrasyonlarını ölçmektir. Kimyasallar tehlikeliyse veya konsantrasyonlar çok fazlaysa, suyu kirli olarak kabul edebiliriz. 

Bunun gibi ölçümler, su kalitesinin kimyasal göstergeleri olarak bilinir. Su kalitesini ölçmenin bir başka yolu da suyun destekleyeceği balıkları, böcekleri ve diğer omurgasızları incelemektir. 

Nehirde birçok farklı türden canlı yaşayabiliyorsa, kalitesi muhtemelen çok iyidir; nehir balık yaşamını hiç desteklemiyorsa, kalite açıkça çok daha kötüdür. Bunun gibi ölçümlere su kalitesinin biyolojik göstergeleri denir.

Su Kirliliğinin Nedenleri Nelerdir?

Su kirliliğinin nedenleri oldukça şaşırtıcıdır. Duman bacalarından salınan kimyasallar atmosfere girebilir ve daha sonra yağmur olarak toprağa düşerek denizlere, nehirlere ve göllere girerek su kirliliğine neden olabilir. Buna atmosferik birikim denir. Su kirliliğinin birçok farklı nedeni vardır ve çözülmesi bu kadar zor bir sorun olmasının nedenlerinden biri de budur.

Kanalizasyon

Gezegendeki milyarlarca insanla birlikte, kanalizasyon atıklarının bertaraf edilmesi büyük bir sorundur. Dünya Sağlık Örgütü’nün 2017 rakamlarına göre, yaklaşık 2 milyar insan (dünya nüfusunun yaklaşık dörtte biri) güvenli içme suyuna veya en temel sanitasyona erişemiyor, 3,4 milyar (nüfusun 60 kişisi) güvenli olmayan ” yönetilen “sanitasyon (paylaşılmamış, atık uygun şekilde işlenmiş). 

Temiz suya erişimin güvence altına alınmasında büyük gelişmeler olmasına rağmen, son on yılda küresel sanitasyonun iyileştirilmesi konusunda nispeten az, gerçek ilerleme kaydedildi.

Besinler

Uygun şekilde işlenen ve orta miktarlarda kullanılan kanalizasyon bir gübre olarak işlenebilir: bitki ve hayvanların büyümesi için ihtiyaç duyduğu nitrojen ve fosfor gibi önemli besinleri çevreye geri döndürürler. Sorun şu ki, kanalizasyon genellikle doğal çevrenin baş edebileceğinden çok daha büyük miktarlarda açığa çıkıyor. 

Çiftçiler tarafından kullanılan kimyasal gübreler ayrıca toprağa, nehirlere ve denizlere akan ve kanalizasyonun gübreleme etkisine katkıda bulunan besin maddeleri ekler. Kanalizasyon ve gübreler birlikte, büyük okyanus, göl veya nehir alanlarını kaplayan yosun veya plankton büyümesinde büyük bir artışa neden olabilir. 

Atık Su

Atık suyun (kanalizasyona aktarılan ve fabrikalardan boşaltılan kimyasallar) neden olabileceği sorunun ölçeğini göstermektedir. Okyanus kirliliğinin yaklaşık yarısı kanalizasyon ve atık sudan kaynaklanıyor. Her yıl dünya, çoğu arıtılmadan nehirlere, okyanuslara ve diğer su yollarına pompalanan belki de 5-10 milyar ton endüstriyel atık üretiyor. 

Kimyasal Atık

Deterjanlar nispeten hafif maddelerdir. Yelpazenin diğer ucunda poliklorlu bifeniller gibi oldukça toksik kimyasallar bulunur. Bir zamanlar elektronik devre kartları üretmek için yaygın olarak kullanılıyorlardı, ancak zararlı etkileri artık kabul edildi ve birçok ülkede kullanımları oldukça kısıtlandı. 

Radyoaktif Atık

İnsanlar radyoaktif atıkları büyük bir alarmla ve iyi bir nedenle görürler. Yeterince yüksek konsantrasyonlarda öldürebilir; daha düşük konsantrasyonlarda kanserlere ve diğer hastalıklara neden olabilir. Avrupa’daki en büyük radyoaktif kirlilik kaynakları, nükleer santrallerden atık yakıtı yeniden işleyen fabrikadır.

Petrol Kirliliği

Okyanus kirliliğini düşündüğümüzde, genellikle büyük siyah petrol tabakaları akla gelir, ancak bu dehşet kazalar, okyanuslarımıza giren tüm kirliliğin yalnızca küçük bir bölümünü temsil eder. Tek başına petrol düşünülse bile, tanker sızıntıları göründüğü kadar önemli değildir.

Okyanuslara giren petrolün yalnızca yüzde 12’si tanker kazalarından kaynaklanmaktadır. Denizdeki petrol kirliliğinin yüzde 70’inden fazlası rutin nakliyattan ve insanların kara kanalizasyonlarına dökülen petrollerden kaynaklanıyor.

Plastikler

Şimdiye kadar halka açık bir plaja temiz bir şekilde katıldıysanız, plastiğin dalgalarla yıkanan en yaygın madde olduğunu bilirsiniz. 

Bunun üç nedeni vardır: plastik, giyimden otomobil parçalarına kadar neredeyse her türlü imal edilmiş nesneyi yapmak için kullanılan en yaygın malzemelerden biridir; plastik hafiftir ve kolayca yüzer, böylece okyanuslar arasında muazzam mesafeler kat edebilir; 

Çoğu plastik biyolojik olarak parçalanamaz (çevrede doğal olarak parçalanmazlar), bu da plastik şişe kapakları gibi şeylerin deniz ortamında uzun süre hayatta kalabileceği anlamına gelir. (Bir plastik şişe okyanusta tahmini 450 yıl yaşayabilir ve plastik misina 600 yıla kadar dayanabilir.)

Plastikler, zehirli kimyasallarla aynı şekilde toksik olmasalar da, yine de deniz kuşları, balıklar ve diğer deniz canlıları için büyük bir tehlike arz etmektedir. Örneğin, plastik oltalar ve diğer döküntüler balıkları boğabilir veya öldürebilir. 

Dünyadaki tüm deniz kuşu türlerinin yaklaşık yarısının plastik kalıntılar yemiş olduğu bilinmektedir. Kuzey Pasifik’te 450 yelkovanı üzerinde yapılan bir çalışmada, kuşların yüzde 80’inden fazlasının midelerinde plastik kalıntılar bulunduğu keşfedildi. 

Diğer Kirlilik Türleri

Bu kirlilik türleri en yaygın biçimleridir. Fabrikalardan ve elektrik santrallerinden kaynaklanan ısı veya termal kirlilik de nehirlerde sorunlara neden olur. Sıcaklığı yükselterek suda çözünmüş oksijen miktarını azaltır, böylece nehrin destekleyebileceği su yaşamı seviyesini de düşürür.

Diğer bir kirlilik türü, nehirlerden denize akan çökeltilerin (ince taneli tozlar) bozulmasını içerir. Hidroelektrik enerji veya su depoları için inşa edilen barajlar tortu akışını azaltabilir. Bu, sahil oluşumunu azaltır, kıyı erozyonunu artırır (deniz tarafından uçurumların doğal tahribatı) ve nehirlerden denizlere besin akışını azaltır (potansiyel olarak kıyı balık stoklarını azaltır). 

Artan tortular da bir problem oluşturabilir. İnşaat çalışmaları sırasında toprak, kaya ve diğer ince tozlar bazen büyük miktarlarda yakındaki nehirlere girerek bulanıklaşmasına (çamurlu veya alüvyonlu) neden olur. 

Ekstra tortu, balıkların solungaçlarını tıkayarak onları etkili bir şekilde boğabilir. İnşaat firmaları artık sık sık bu tür kirliliğin meydana gelmesini önlemek için önlemler alıyor. 

Değerli Okurlarımız;

Su Kirliliği hakkında sizleri bilgilendirdiğimize inanıyoruz. Bunlar dışında, Suyun kirliliği kontrolü, Suyun kirliliği nedenleri, Suyun kirliliği nasıl önlenir, Suyun kirliliği nasıl oluşur, Su kirliliği asit yağmurlarına sebep olur mu, Su kirliliği alınacak önlemler, Su kirliliği çözümleri, Suyun kirliliği çeşitleri, Su kirliliği canlıları nasıl etkiler, Su kirliliği etkileri, Suyun kirliliği faktörleri, Su kirliliği hangi hastalıklara yol açar, Su kirliliği grafikleri, Su kirliliği insan hayatını nasıl etkiler, Su kirliliği olan ülkeler, Su kirliliği oranları, Su kirliliği parametreleri, Su kirliliği sebepleri, Su kirliliği sonuçları, Su kirliliği ülkemizde nerelerde görülür, Suyun kirliliği yaşayan ülkeler başlıkları hakkında bilgi almak için Google’da arama yapabilirsiniz.

Exit mobile version