Sürekli Gelişme ve Kaizen

Sürekli Gelişme ve Kaizen

2 Mart 2019

Sürekli İyileştirme: Müşteri ihtiyaçlarını ve bunlardaki değişmeleri devamlı incelemeyi, bunları hem işletmede çalışanlarla (iç müşteriler) ve hem de tedarikçilerle paylaşmayı zorunlu kılar.

Uzun bir zaman süresi içinde sürekli yapılan bu iyileştirme çabalarına Japonlarca “Kaizen” felsefesi adı verilmektedir.

Reklamlar

Uygulanabilmesi için tepe yönetiminden işçilere kadar herkesin katılımı gerekmektedir.

TKY’nin temelini oluşturan sürekli iyileştirme, sonuçları etkileyen süreçler üzerine odaklanmıştır. Bunun için neden-sonuç analizi yapılarak sonuçları olumsuz şekilde etkileyen nedenleri bulmak gerekir. Kaizen’de “Kalite Çemberleri” denilen kendi kendini yöneten takımların “Beyin Fırtınası” yapması ile bu sebepler bulunabilmektedir.

TKY’nin Uygulamalarında Göz Önünde Bulundurulan Temel İlkeler

  • Müşteri odaklılık ve Müşteri Memnuniyeti
  • İç Müşterilerin Memnuniyeti ve İç Müşteriye Odaklılık
  • Çalışan Tüm Personelin Eğitilmesi
  • Üst Yönetim Kademesinde Beklenen Liderlik
  • En İyi Uygulamayı Yapan Firmalar İle Başarılı Rakipleri Örnek Alarak Kıyas Yapma (Benchmarking)
  • Tedarikçilerin Denetimi ve Onlarla İşbirliği Yapılması
  • Hata Yapmamak ve Hataları Önleyici Biçimde Davranmak
  • Grup Çalışmasına Gereken Önemi Vermek
  • İstatistiksel Analizlere Önem Verme ve Onlardan Yararlanma
  • Rekabet Üstünlüğü İçin Sürekli Gelişme

TKY’nin Felsefesi

TKY’de gelenek hiyerarşik ve piramit nitelikli yapı tersine dönmektedir. Dolayısıyla TKY’de uygulama alt yönetiminden üst yönetime doğru gerçekleşmektedir.

TKY’nin felsefesinde kaliteyi yönetenin insanlar olduğu gerçeği hakimdir.

İnsanların kaliteyi meydana getirebilmesi için iki husus göz önünde bulundurulmalıdır.

İnsanlara verimli ve kaliteli çalışabilecekleri uygun bir ortam sağlanmalıdır. İnsanların iyi iş yapmalarını özendirmek için onların başarılarının ödüllendirilmesi gerekmektedir.

Makale Kategorileri:
Ticaret

Makale Yazarı - Yönetici

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir