Talebin Gelir Esnekliği

Talebin Gelir Esnekliği

7 Mayıs 2019

Talebin gelir esnekliği hakkında sizlere detaylıca açıklamaya çalışacağız. Talebin fiyat esnekliği formülü şu şekildedir:

Talebin Fiyat Esnekliği (PEOD) = (Talep Edilen Miktardaki Değişim Yüzdesi) ÷ (Fiyattaki% Değişim)

Reklamlar

Formül, talep edilen miktardaki yüzdelik değişimin, fiyattaki yüzde değişime bölünmesiyle, verilen bir talebi nicelik olarak belirtir. Örneğin, ürün, birçok farklı üreticiden yaygın olarak edinilebilen aspirin ise, bir imalatçının fiyatında ufak bir değişiklik, yüzde 5 artış diyelim, ürün talebinde büyük bir fark yaratabilir.

Düşen kişi talebinin eksi yüzde 20 veya yüzde -20 olduğu varsayalım. Azalan talebin (-20%) artan fiyat (+% 5) ile bölünmesi, -4 sonucunu verir. Aspirine olan talebin fiyat esnekliği yüksektir. Fiyattaki ufak bir fark, talebin önemli bir düşüşüyle ​​sonuçlanmaktadır. 

Formülün Genelleştirilmesi

İki değişken, talep ve fiyat arasındaki ilişkiyi ifade ettiğini gözleyerek formülün genellemesini yapabilirsiniz. Benzer bir formül, belirli bir ürüne yönelik talep  ile tüketici geliri arasındaki başka bir ilişkiyi ifade eder

Talebin Gelir Esnekliği = (Talep Edilen Miktarda% Değişiklik) / (Gelir Değişim Yüzdesi)

Örneğin, ekonomik bir durgunluk döneminde, ABD’de hane halkı geliri yüzde 7 oranında düşebilir, ancak yemek yeme harcamaları yüzde 12 oranında düşebilir. Bu durumda, talebin gelir esnekliği 12 ÷ 7 veya yaklaşık 1.7 olarak hesaplanmaktadır.

Diğer bir deyişle, gelirin ılımlı bir şekilde düşmesi, talepte büyük bir düşüşe neden olur.

Öte yandan, aynı durgunluk döneminde, hane halkı gelirindeki yüzde 7’lik düşüşün bebek formül satışlarında sadece yüzde 3’lük bir düşüş sağladığını keşfedebiliriz. Bu durumda hesaplama 3 ÷ 7 veya yaklaşık 0.43’tür. 

Talebin Gelir Esnekliğini Genelleştirme

Talebin gelir esnekliği, bir malın talebinin gelir değişimine ne kadar duyarlı olduğunu görmek için kullanılır. Gelir esnekliği ne kadar yüksekse, iyi mala olan talep de gelir değişimlerine daha duyarlı olur. 

Çok yüksek bir gelir esnekliği, bir tüketicinin geliri arttığında tüketicilerin çok daha iyi bir mal satın alacağını ve bunun tersine, gelir azaldığında tüketicilerin bu malın alımlarını daha da büyük ölçüde geri alacağını düşündürmektedir. Çok düşük bir fiyat esnekliği tam tersi anlamına gelir, bir tüketici gelirindeki değişikliklerin talep üzerinde çok az etkisi vardır.

Makale Kategorileri:
Ekonomi ve Finans · Ticaret

Makale Yazarı - Yönetici

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir