Talep Nedir

Talep Nedir?

30 Ocak 2019

Talep Nedir, Piyasaya bir bedel karşılığında satılmak üzere sunulmuş bulunan ürün veya hizmeti satın almak üzere istekte bulunulmasına denir. Söz konusu ürün veya hizmeti satın almak üzere ödenen bedel o ürünün fiyatıdır. Aşağıdaki tabloda bize tüketicinin talep ettiği a ürününden, fiyatın 1 TL olması halinde 7 adet almak istediği gösteriyor.

FİYAT(Pa) TALEP MİKTARI (Qa)
1 7
2 6
3 5
4 4
5 3
6 2
7 1

Piyasa Talep;

Eğrisi bireysel talep eğrilerinin toplanmasıyla oluşur. Piyasa talep eğrisinin görünümü bireysel talep eğrilerinin görünümünden pek farklı değildir.

Reklamlar

Talep Yasası;

Bir ürünün fiyatı ile talep edilen miktarı arasında ters yönlü bir ilişki vardır. Ürünün fiyatı yükseldikçe ürünü talep edenler daha az, ürünün fiyatı düştükçe daha fazla talep etmeye yönelirler.

Talep yasası, diğer tüm faktörler eşit kalırsa, bir malın fiyatı ne kadar yüksek olursa, insanların o maldan o kadar az talep edeceğini belirtir. Diğer bir deyişle, fiyat ne kadar yüksekse, talep edilen miktar o kadar düşük olur. Alıcıların daha yüksek bir fiyata satın aldıkları malın miktarı daha azdır çünkü bir malın fiyatı arttıkça, o malı satın almanın fırsat maliyeti de artar. Sonuç olarak, insanlar doğal olarak onları daha çok değer verdikleri başka bir şeyin tüketiminden vazgeçmeye zorlayacak bir ürün satın almaktan kaçınacaklar.

Talebi Etkileyen Faktörler

Farklı mallar arasındaki tüketici tercihleri, talebin en önemli belirleyicisidir. İkame veya tamamlayıcı ürünler olan diğer tüketim mallarının varlığı ve fiyatları talebi değiştirebilir. Mevsimsel değişiklikler veya reklamların etkileri gibi tüketici tercihlerini etkileyen koşullardaki değişiklikler de önemli olabilir. Gelirlerdeki değişiklikler, herhangi bir fiyatta talep edilen miktarın artması veya azalması açısından da önemli olabilir.

Arz ve Talep Yasası neden önemlidir?

Arz ve Talep Yasası, yatırımcıların, girişimcilerin ve ekonomistlerin piyasadaki koşulları anlamasına ve tahmin etmesine yardımcı olduğu için önemlidir. Örneğin, yeni bir ürün piyasaya süren bir şirket, reklam yoluyla tüketici talebini artırarak kasıtlı olarak ürünlerinin fiyatını yükseltmeye çalışabilir. Aynı zamanda, arzı azaltmak için sattıkları birimlerin sayısını kasıtlı olarak sınırlandırarak fiyatlarını daha da artırmaya çalışabilirler. Bu senaryoda, talep en üst düzeye çıkarılırken arz en aza indirilecek ve bu da daha yüksek bir fiyata yol açacaktır. Sonuç olarak Talep Nedir cevabını vermiş bulunmaktayız.

Yararlanılan Kaynak: https://www.investopedia.com/terms/l/law-of-supply-demand.asp

Makale Kategorileri:
Ekonomi ve Finans · Ticaret

Makale Yazarı - Yönetici

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir