Teslim Şekilleri

Teslim Şekilleri

30 Nisan 2021

Malın teslim şekli belirlenmesi, basit gibi görünse de oldukça zor bir işlemedir. teslim yerine kadar olan masraflar ihracatçıya, teslimden sonrakilerde ithalatçıya aittir. bu nedenle teslim şekilleri on bir tanedir bunlar;

EXW-EXWORKS(İhracatçı Deposunda Satış)

Bu teslim şekli, ihracatçı firmanın sattığı malı kendi işletmesinde teslim ettiğini gösterir. ihracatçı firma teslim etmeye hazır mallarını ithalatçının alması için hazır etmesidir. Belirlenen zaman ve tarihte ithalatçı ihracatçıdan malını alabilir. İhracatçı ülke, işletme yada gerçek ve tüzel kişiler, gümrükleme masrafı, navlun, sigorta maliyeti, boşaltma ve masrafı, ihracatçını kapısında gerçekleşen tüm masraf ve riskler ithalatçıya aittir. Maliyet bakımından bakılırsa, ihracatçı için en az maliyetli sorumluluk bakımından fazla olan teslim şeklidir.

Reklamlar

FCA- FREE CARRIER(Belirlenen Yerde Alıcıya Teslim)

İhracatçı firmanın, belirlenen yerde ayarlanan taşıyıcıya ya da taşıyıcı firmaya ihracat gümrüklemesi yapılmış bir şekilde teslim etmesidir. Milletlerarası Ticaret Odası’na göre, satıcının malları satıcının yerinde ya da belirlenen yerde alıcının belirlediği taşıyıcıya teslim etmesidir. İhracatçı firma, ihracat gümrükleme masraflarını ve teslim yerine ulaşana kadar ki tüm masrafları ödeyerek ithalatçının belirlediği taşıyıcıya teslim eder.

FAS-FREE ALONGSIDE SHIP (Çıkışta Gemi Yanında Teslim)

ihracatçının satışa konu olan malları belirlenen zaman da anlaşılan geminin yanaştığı liman da teslim edilmesidir. limana kadar olan masraflar, ihracatçı tarafından karşılanır. FAS teslim şeklinde, ihracatçı malları çıkış yapılacak limana kadar getirir ve iç taşıma ücretini ödeyerek gümrüklemeyi de yaparak ithalatçıya teslim eder.

FOB- FREE ON BOARD (Çıkışta Gemi Üstünde Teslim)

İhracatçı firmanın, sözleşmedeki malları belirlenen zaman, liman ve geminin üstünde yüklemesi işleminin yapılmasıdır. bütün masraflar ve riskler bu durumda fazladır. En yaygın kullanılan teslim şekilleridir. ihracatçı, aslında firmasıyla liman arasındaki iç taşıma ücretini, gümrükleme masraflarını karşılar.

CFR-COST AND FREIGHT (Navlun Ödenmiş Olarak Çıkışta Gemi Üstü Teslim)

İhracatçı firmanın, satış sözleşmesi kapsamında malı çıkış limanına getirerek gemiye yüklemesi ve varış limanına kadar taşıma ücretini ödemesidir. Mallar taşınırken herhangi bir hasarın sigortalanması işlemini ithalatçı yapmaktadır.

CIF-COST, INSURANCE AND FREIGHT (Navlun ve Sigorta Ödenmiş Olarak Çıkışta Gemi Üstünde Teslim)

İhracatçının, ihraç konusu malları çıkış limanına kadar getirerek gümrükleme işleminden sonra nakliye ücreti ve sigorta maliyetini de üstlenmesidir. Bu teslim şeklinde ihracatçı, gemiye yüklediği malın varış limanına kadar ki navlununu ödemesi sigortayı da yaptırmasıdır.

CPT- CARRIAGE PAID TO… (Belirlenen Yere Kadar Navlun Ödenmiş Halde Teslim)

İhracatçı firmanın belirlenen yere kadar navlun bedeli ödenmiş halde malı gümrükleyerek ve yüklemeyi gerçekleştirerek çıkışta ithalatçıya teslim etmesidir. CFR den farkı , bu taşıma da havayolu, karayolu, ve demiryolu kullanılmasıdır. CFR sadece denizyoludur.

CIP-CARRIAGE AND INSURANCE (Belirlenen Yere Kadar Navlun ve Sigorta Ödenmiş Halde Teslim)

İhracatçı firmanın, belirlenen varışa kadar navlunu ödemiş ve sigortasının yaptırılmış halde teslim edilmesidir. Mantık ve işleyiş olarak CIF’e benzer. CIF denizyolunda kullanılırken CIP diğer taşıma türleridir.

DAT- DELIVERED ATTERMİNAL ( Terminalde Teslim)

Satılan malın ihracatçı firma tarafından belirlenen terminalde boşaltma masrafını da kendi karşılayacak şekilde teslim etmesidir.

DAP-DELIVERED AT PLACE (Yerinde Teslim)

İhracatçı firma tarafından, malların taşıma süresince ithalatçı ülkede belirlenen noktada alıcı için hazır olmasıdır ve DAP, ithalatçı ülkede gümrükleme masrafı ithalatçı firmanın kendisine aittir.

DDP- DELIVERED DUTY PAID (GÜMRÜK VERGİSİ DE ÖDENEREK İTHALATÇININ DEPOSUNDA TESLİM)

İhracatçı firmanın, ithalatçının belirlediği adresteki deposunda ve ithalat gümrük vergileri de ödenmiş bir şekilde malı götürmesidir. Teslim şekilleri ithalat ve ihracatçı açısından oldukça önemlidir.

Makale Kategorileri:
Ekonomi ve Finans · Ticaret

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir