Toplam Kalite Yönetimi

Toplam Kalite Yönetimi

6 Mart 2019

Kalite, müşteri beklentilerinin karşılanma düzeyidir. Toplam kalite ise, kalitenin ürün merkezli olmaktan çıkarılıp, tüm işletme faaliyetlerini kapsayacak şekilde ele alınmasını gerektirir. 1980’li yıllardan sonra yaygınlık kazanan ve çıkış yeri Japonya olan TKY dört temel ilke üzerine kurulmuştur. Bu ilkelerde birincisi, müşteri önceliğidir. Çalışanların kenetlenmesi, ekonomik rantabilite ve sonuncusu ise Kaizen, yani sürekli gelişmedir.

Tedarik evresinden tasarım ve üretim sürecine, üretim sürecinden ürün ve hizmetin en son tüketiciye teslimine kadar kurulacak müşteri tatmini felsefesi ile birbirinden bekledikleri tatmini sürekli arttırmaya yönelecek bir sistem sonunda en son müşterinin beklenti ve ihtiyaçlarının da maksimum düzeyde gerçekleştirilebileceği inancı temel politikadır.

Reklamlar

Kısaca TKY, kuruluşun çalışanlarının birbirleriyle müşteri ilişkisi düşüncesi ve aktif katılımı ile müşterileri memnun ederek amaçlara ulaşılmasıdır.

TKY’nin temelleri Prof. Dr. Edward Deming tarafından atılmıştır.

Makale Kategorileri:
Ticaret

Makale Yazarı - Yönetici

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir