Türk Nedir

Türk Nedir

26 Aralık 2019

Türk Adının Cins İsim Olarak Karşılıkları

“Meydana gelmiş, türemiş, gelişmiş, töre sahibi, kanun ve intizam sahibi, güçlü, kuvvetli, deniz kenarında oturan adam, devlete bağlı halk, olgunluk çağı” sözcük anlamlarıdır.

Reklamlar

Tarihte İlk Yazılı Türk Kaynak

Türk adı ilk defa milattan önce 1328’de Çin kaynaklarında “Tukiyu” şeklinde geçmektedir.

Özel İsim Olarak Türk Adı

İlk defa Altaylı kavimleri karşılamak için 420 tarihinde bir “pers” metninde geçmektedir. Daha sonra 515 tarihinde “hun” adı ile beraber “Türkhun” (güçlü hun) şeklinde kullanılmıştır.

Devlet ve Millet Olarak İlk Türk İsimleri

İlk defa 585 tarihinde Çin imparatorunun işbaraka kağana “Büyük Türk Hükümdarı” diye ifade etmesi ile geçer.

Tarihte Türk Adı İle Kurulan İlk Devlet

Göktürklerdir.

Divan-ı Lügatit Türk’e Göre Türk Adı

Tanrı dünya güneşin Türk burçlarında doğmuştur. Türkleri dünyanın en güzel coğrafyasına yerleştirmiştir. Tanrı Türklere Türk adını bizzat kendisi vermiştir. Onun doğuda Türk adında askerleri vardır. Hangi millete kızarsa onların üzerine Türkleri göndererek onlara büyük ders verir.

Tevrata Göre Türk Adı

Hz. Nuh’un 3 oğlundan biri olan Yafes’in en küçük oğlu Türk’ten gelmektedir.

Aveste’ya Göre Türk Adı

İran kökenli bilgiye göre Dünya’nın sahibi olan Feridun dünyayı 3 oğlunun arasında paylaştırmıştır.

Makale Kategorileri:
Edebiyat

Makale Yazarı - Yönetici

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir