Türklerin Kullandığı Alfabeler

Türklerin Kullandığı Alfabeler

26 Aralık 2019

Sesler, yazı dilinde harf adı verilen çeşitli sembollerle gösterilmektedir. Alfabe belirli bir sıraya göre dizilmiş belli sayıda harfin bütünüdür. Türkler tarihi, coğrafi, sosyo-ekonomik, siyasi, din inançlarının değişmesi vb. olaylar neticesi ile birçok alfabe kullanmışlardır. Türklerin sık kullandığı alfabeler şunlardır;

Göktürk Alfabesi

Reklamlar

7.yüzyıl ile 9.yüzyıl arasına Göktürkler tarafından kullanılmıştır. Göktürk alfabesi 4’ ü sesli, 26’sı sessiz, 8’i bitişken olmak üzere toplam 38 adet harften oluşmaktadır. Sağdan sola ve yukarıdan aşağıya doğru yazılabilir. Harfler ayrı ayrı yazılır ve kelimeler arasında “:” işareti vardır.

Uygur Alfabesi

8.yüzyıl ile 18.yüzyıl arasında kullanılmıştır. 4’ü sesli 14’ü sessiz olmak üzere Uygur alfabesi 18 harften oluşmaktadır. Sağdan sola doğru yazılır. Harflerin başta, ortada ve sonra farklı biçimleri vardır. Harfler ayrı ayrı yazılır, ancak bazı harfler bitişik yazılır.

Arap Alfabesi

11.yüzyıl ile 20.yüzyıl arasında kullanılmıştır. Arap alfabesi 3’i sesli 27’si sessiz olmak üzere 29 harften oluşur. Sağdan sola doğru yazılır. Harflerin başta, ortada ve sonda farklı biçimleri vardır. Harflerin ayrı ya da bitişik yazılmasının kuralları vardır.

Latin Alfabesi

20.yüzyıldan itibaren kullanılmaya başlanmıştır. 8’i sesli 21’i sessiz olmak üzere 29 harften oluşmaktadır. Soldan sağa doğru yazılır. Harfler ayrı ayrı yazılır. Ancak harfler el yazısında bitişik yazılabilir. Büyük ve küçük harfler diye farklı şekiller mevcuttur. Bugün kullandığımız Türk alfabesi Latin harfleri esas alınarak 01.11.1928 gün ve 1353 sayılı kanunla kabul edilmiştir.

Kiril Alfabesi

20.yüzyıl başlarından itibaren kullanılmaktadır. 40 harften oluşmaktadır. Sesli ve sessiz harf sayıarı ülkeden ülkeye değişiklik göstermektedir. (Sovyet sosyalist Cumhuriyetler birliği hâkimiyeti altında yaşayan Türk topluluklarına Kiril alfabesi temelli değişik alfabeler dayatmıştır. Türk topluluklarının bir araya gelmesini önlemek amacıyla bu uygulama yapılmıştır.) soldan sağa doru yazılır. Harfler ayrı ayrı yazılmaktadır. Latin alfabesiyle benzer yönleri oldukça fazladır.

Makale Kategorileri:
Edebiyat

Makale Yazarı - Yönetici

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir