Üretim Yönetimi

Üretim Yönetimi

6 Mart 2019

Üretim Yönetimi asıl işlevi; İşletmenin üretim süreç ve faaliyetlerini etkin ve verimli bir biçimde gerçekleştirilmesini sağlayacak süreçleri POYED yapmasıdır.

Temel konuları;

Reklamlar
  • Talep Tahmini

İşletmenin üreteceği ürünlere yönelik geleceğin Pazar koşullarına ne kadar talep olacağını istatistik yöntemler kullanarak yapılmasına denir.

  • Üretim Planlanması

Talep tahminine bağlı olarak üretilecek ürünlerin kimler tarafından hangi maliyet, zaman ve nitelikte üreteceğini belirleme sürecidir.

  • Ürün Tasarımı

Tüketici beklentilerine bağlı olarak ürünün fonksiyonel ve estetik açıdan arzu edilebilir duruma getirilmesi sürecidir.

  • Kapasite Planlanması

İşletmenin talep ve etkinlik sınırları ölçeğinde ne kadar üretim yapacağını belirlediği süreçtir.

  • Stok Yönetimi

Talepteki belirsizlik ve sevkiyat süresindeki değişikliklerin ve aksamaların olumsuz etkisini azaltmak için gerçekleşir.

  • Teorik Yönetimi

İşletmelerin sürdürülebilir ve kaliteli üretim yeteneği kazanmasına yönelik tedarikçi paydaş ve ortaklıklar oluşturulmasıdır.

  • Kalite Kontrol Sistemi

Üretim sisteminin ve üretilen ürünlerin belirlenmiş standartlarına uygunluğunun belirlenmesi ve geleceğe yönelik düzenleyici faaliyetlerin uygulandığı sistemdir.

Üretim Yönetiminin İşlevleri

Üretim yönetimi kavramının esas olarak mal ve hizmet üretimi ile uğraşan kuruluşlarla ilgili olduğunu açıkça görülmektedir. Daha önceleri bu organizasyonlar, yapımları yönetmede önemsiz sorunları olan tek kişilik kuruluşlardı.

Ancak üretim organizasyonlarının fabrikalar şeklinde geliştirilmesi ve genişlemesiyle birlikte, envanter kontrolü, kalite kontrol, üretim sürecinin rotası ve çizelgelemesi gibi daha karmaşık sorunlar ortaya çıktı ve bu da daha detaylı analiz ve bütünün incelenmesini gerektirdi.

Bu, fabrika yönetimi alanında üretim yönetiminin gelişmesiyle sonuçlandı. Başlangıçta, üretim yönetiminin temel işlevi, o zamanlar üretimle ilgili maliyetlerin büyük oranını oluşturan işgücü maliyetlerini kontrol etmekti.

Ancak fabrika sisteminin mekanizasyon ve otomasyona doğru gelişmesiyle, dolaylı işçilik maliyetleri, doğrudan işçilik maliyetlerine kıyasla muazzam bir şekilde arttı.

Örneğin, ürünlerin tasarımı ve paketlenmesi, üretim ve envanter kontrolü, tesis yerleşimi ve konumu, hammaddelerin ve bitmiş ürünlerin taşınması vb. Tüm bu faaliyetlerin planlanması ve kontrolü daha fazla uzmanlık ve özel teknikler gerektiriyordu.

Günümüzde üretim yönetimi çeşitli işlevleri yerine getirmektedir. Bunlar;

  • Üretim sürecinin tasarımı ve geliştirilmesi.
  • Üretim planlama ve kontrol.
  • İstenilen çıktıyı üretmek için planın ve ilgili faaliyetlerin uygulanması.

Gerekli mal ve hizmetlerin üretilmesinden sorumlu çeşitli bileşenlerin ve bölümlerin faaliyetlerinin idaresi ve koordinasyonu.

Ancak, fiyatlandırma ve satış politikaları dahil olmak üzere bir kuruluş tarafından takip edilen çıktı özelliklerini ve dağıtım stratejisini belirleme sorumluluğu normalde Üretim Yönetimi kapsamı dışındadır.

Üretim Yönetiminin Kapsamı 

Üretim yönetiminin kapsamı gerçekten çok geniştir. Yer seçimi ile başlayan üretim yönetimi, arazi edinimi, bina yapımı, makine temini ve kurulumu, hammadde satın alma ve depolama ve satılabilir ürünlere dönüştürme gibi faaliyetleri kapsamaktadır. 

Makale Kategorileri:
Ekonomi ve Finans · Ticaret

Makale Yazarı - Yönetici

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir