Üretim Yönetimi

Üretim Yönetimi

6 Mart 2019

İşletmenin üretim süreç ve faaliyetlerini etkin ve verimli bir biçimde gerçekleştirilmesini sağlayacak süreçleri POYED yapmasıdır.

Temel konuları;

Reklamlar
  • Talep Tahmini

İşletmenin üreteceği ürünlere yönelik geleceğin Pazar koşullarına ne kadar talep olacağını istatistik yöntemler kullanarak yapılmasına denir.

  • Üretim Planlanması

Talep tahminine bağlı olarak üretilecek ürünlerin kimler tarafından hangi maliyet, zaman ve nitelikte üreteceğini belirleme sürecidir.

  • Ürün Tasarımı

Tüketici beklentilerine bağlı olarak ürünün fonksiyonel ve estetik açıdan arzu edilebilir duruma getirilmesi sürecidir.

  • Kapasite Planlanması

İşletmenin talep ve etkinlik sınırları ölçeğinde ne kadar üretim yapacağını belirlediği süreçtir.

  • Stok Yönetimi

Talepteki belirsizlik ve sevkiyat süresindeki değişikliklerin ve aksamaların olumsuz etkisini azaltmak için gerçekleşir.

  • Teorik Yönetimi

İşletmelerin sürdürülebilir ve kaliteli üretim yeteneği kazanmasına yönelik tedarikçi paydaş ve ortaklıklar oluşturulmasıdır.

  • Kalite Kontrol Sistemi

Üretim sisteminin ve üretilen ürünlerin belirlenmiş standartlarına uygunluğunun belirlenmesi ve geleceğe yönelik düzenleyici faaliyetlerin uygulandığı sistemdir.

Makale Kategorileri:
Ticaret

Makale Yazarı - Yönetici

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir