Yoksulluk

Yoksulluk Nedir?

30 Aralık 2019

Tanımı, Çeşitleri ve Sosyo-Ekonomik Nedenleri ve Sonuçları

Yoksulluk, temel hayatta kalmak için gerekli olan kaynakların eksikliği ya da yaşadığı yer için beklenen belli bir asgari yaşam standartlarını karşılaması gereken bir sosyal koşuldur. 

Yoksulluğu belirleyen gelir düzeyi bir yerden farklıdır, bu nedenle sosyal bilimciler, en iyi şekilde, gıda, giyim ve barınaktan yoksunluk gibi varlık koşulları tarafından tanımlandığına inanıyorlar.

Reklamlar

Yoksulluk içinde olan insanlar genellikle açlık ya da açlıktan ısrar geçirir, eğitim ve sağlık hizmetlerinde yetersiz veya eksik kalırlar ve genellikle ana akım toplumdan uzaklaşılırlar.

Yoksulluk, maddi kaynakların ve zenginliğin küresel ölçekte ve uluslardaki düzensiz dağılımının bir sonucudur. 

Sosyologlar bunu gelirlerin ve servetlerin eşit olmayan ve eşit olmayan dağılımı, Batı toplumlarının sanayileşme dışı bırakılması ve küresel kapitalizmin sömürücü etkileri ile toplumsal koşullar olarak görürler.

Yoksulluk eşit şartlarda sosyal bir koşul değildir. Dünyada ve Türkiye’de kadınlar, çocuklar ve insanlar, zenginlere kıyasla yoksulluğu yaşamak için çok daha fazla ihtimali vardır.

Bu tanım, yoksulluğun genel bir anlayışını sunarken, sosyologlar birkaç farklı çeşidi de tanımaktadır.

Yoksulluk Türleri

Mutlak Yoksulluk

Çoğu insanın yoksulluğu düşünürken, özellikle de küresel düzeyde düşünürlerse düşündüğü şeydir.

En temel yaşam standartlarını karşılamak için gereken kaynakların ve araçların eksikliği olarak tanımlanır. Yemek, giysiler ve barınaktan yoksunluk ile karakterizedir. Bu tür yoksullukların özellikleri bir yerden yere aynıdır.

Nispeten Yoksulluk

Birinin yaşadığı sosyal ve ekonomik bağlamlara bağlı olduğu için yerden yere farklı olarak tanımlanmaktadır.

Gelir yoksulluğu

Hükümet tarafından Türkiye’de ölçülen ve Türkiye Nüfus Sayımı tarafından belgelendirilen fakirlik türüdür. Bir hanenin, temel yaşam standartlarına erişmek için o hanenin üyeleri için gerekli görülen ulusal bir asgari geliri karşılamaması durumunda ortaya çıkar. 

Yoksulluğu küresel ölçekte tanımlamak için kullanılan rakam günde 2 $ ‘dan daha az bir miktarda yaşıyor. Türkiye’de gelir yoksulluğu hane halkı büyüklüğü ve hane halkı sayısına göre belirlendiğinden yoksulluğu tanımlayan sabit gelir seviyesi yok. 

Döngüsel yoksulluk

Yoksulluğun yaygın olduğu, ancak süresi sınırlı olan bir koşuldur.

Bu türden yoksulluk, savaşı, ekonomik kriz ya da durgunluk ya da gıda ve diğer kaynakların dağılımını bozan doğal olaylar ya da felaketler gibi bir toplumu bozan belirli olaylarla bağlantılıdır. 

Örneğin, Türkiye’deki yoksulluk oranı 2008’de başlayan Büyük Durgunluk döneminde yükseldi ve 2010’dan bu yana düşüş yaşandı. Bu, bir ekonomik olayın, süre içerisinde sabitlenen (yaklaşık üç yıl) daha yoğun bir yoksulluğa neden olduğu bir durumdur.

Toplu yoksulluk

O kadar yaygın olan temel kaynakların eksikliğidir ki, o toplum içindeki bütün bir topluma veya alt gruba zarar verir. Bu yoksulluk biçimi nesiller boyu uzanan zaman zarfında devam eder. 

Eski kolonize edilmiş yerleşim yerlerinde, savaş nedeniyle yırtılmış yerlerde ve Asya’nın, Orta Doğu’nun, Afrika’nın büyük bölümünün ve Orta ve Güney Amerika’nın bir bölümünün de dahil olduğu küresel ticarette ağır biçimde sömürülen ya da küresel ticarete katılımdan dışlanan yerler arasında yaygın bir durum söz konusudur.

Yoğunlaştırılmış Kolektif Yoksulluk

Yukarıda tanımlanan kolektif yoksulluğun, bir toplumdaki belirli alt gruplar tarafından veya belirli topluluklarda veya endüstriden yoksun bölgelerde, iyi ücretli işlerde ve taze ve sağlıklı gıda erişiminden yoksun olarak ortaya çıktığı zaman ortaya çıkar. 

Durum Yoksulluğu

Bir insanın veya bir ailenin, kaynakların kıt olmadığı ve çevrelerindeki kişilerin genellikle iyi yaşadığı gerçeğine rağmen, temel ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli kaynakları güvence altına alamaması durumunda ortaya çıkar. 

Vaka yoksulluğu, ani işsizlik, çalışamama veya yaralanma veya hastalık nedeniyle üretilebilir. İlk bakışta bireysel bir durum gibi görünse de aslında toplumsal bir özelliktir, çünkü nüfuslarına ekonomik güvenlik sağlayan toplumlarda görülme olasılığı düşüktür.

Varlık Yoksulluğu

Yoksulluğun ve diğer biçimlerin gelirinde daha yaygın ve yaygındır. Bir kişi ya da hane halkının, gerekirse üç ay hayatta kalacak kadar servet varlıklarına (mülkiyet, yatırım ya da para tasarrufu) sahip olmadığı durumlarda ortaya çıkar. 

Aslında bugün Türkiye’de yaşayan birçok kişi aktif yoksulluk içinde yaşıyor. İstihdam edildiği sürece yoksul olmayabilirler, ancak maaşları kesilirse hemen yoksulluğa atılabilirler.

Değerli Okurlarımız;

Yoksulluk hakkında sizleri bilgilendirdiğimize inanıyoruz. Bunlar dışında; Yoksul aylığı, Yoksulluk sınırı, Yoksulluğun döngüsü, Yoksulluk endeksi, Yoksulluğun nafakası, Yoksulluğun göstergeleri, Ülkelerde Yoksulluk oranları, Yoksulluğun oranları, Yoksulluğun olgusu, Yoksulluğun önergesi başlıkları hakkında bilgi almak için Google’da arama yapabilirsiniz.

Makale Kategorileri:
Genel · Genel Kültür · Yaşam

Makale Yazarı - Yönetici

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir