Yöneltme (Yönlendirme)

Yöneltme (Yönlendirme)

10 Mart 2019

Yöneltme yani yönlendirme yöneticinin başkalarını yani emri altındakileri çalışmaya sevk etmesi durumuna denir.

 • Yöneticinin başkalarını çalışmaya sevk etme süreci
 • İnsan ve maddi üretim öğelerinin uyumlu bir biçimde örgütlenmesinden sonra, bunların çalışması, faaliyete geçmesi, mal veya hizmet üretmeye başlaması için yöneticinin emir-komuta etmesidir.
 • Sistemin harekete geçmesi, çalışmaya başlamıştır.

Verilen Emrin Taşıması Gereken Özellikler;

 • Yerine getirilebilir ve makul olmalıdır.
 • Açık ve anlaşılır olmalıdır.
 • Kesin olmalı ve zamanında verilmelidir.
 • Veriliş biçimi insanların şahsiyetlerini kırıcı olmamalıdır.
 • Mümkünse gerekçeleriyle birlikte verilmelidir.
 • Astların; bilgi, yetenek ve uzmanlık alanına uygun olmalıdır.
 • Hiyerarşik düzene ve ilişkilere uygun olarak verilmeli, her ast tek bir üstten emir almalıdır.

Etkin Bir Yöneltme Şartları;

 • Takım ruhu
 • Personelin tanınması
 • Personel ile kurum ilişkileri
 • Yöneticiler çevrelerine iyi örnek olmalı
 • Personele devamlı olarak kontrol edildikleri izlenimi verilmeli
 • Danışmaya dayanan yönetim
 • Uygun bir ödüllendirme ve cezalandırma sistemi

Yöneltme Fonksiyonunun Temel İlkeleri

Yöneltme fonksiyonunun yerine getirilmesi için iki ilke gerekmektedir.

Reklamlar

Amaçların uyumlaştırılması ilkesi: Örgütün veya takımın olumlu olabilmesi amacıyla yöneticinin iş görenlerin istekleri ile grubun amaçlarının uyuşması gerekir.

Emir-Komuta Birliği İlkesi: Grup veya takım içinde bir iş görenin belirli bir iş konusunda birden fazla üstlerinden emir almaması ilkesidir.

Motivasyon: Grubun ve bireylerin duydukları ihtiyaçları memnuniyetle sonuçlanacak bir iş ortamı yaratarak bireyin veya çalışanın harekete geçmesi için etkilendirilmesi veya arzulandırılması sürecidir.

Önderlik-Liderlik: Gruplar ne kadar iyi takım olurlarsa olsunlar amaca ulaşmak için faaliyetlerini organize edip düzenleyecek bir öndere veya lidere ihtiyaç duyarlar

Örgütsel İklim: Grubun psikolojik ortamı grubun veya takımın iklimini oluşturur. Gruptaki veya takımdaki iklim arkadaşlık, destek olma veya risk üstlenme durumuna göre değişiklik gösterebilir.

Yöneltme Fonksiyonun Temel Unsurları

Bu temek unsurlar güç, otorite, yetki, emir ve etkileme ’den oluşur.

Güç: Diğer kişileri etkileme veya yönlendirebilme becerisi olarak tanımlayabiliriz.

Otorite: Emir veren veya karşındakinden itaat bekleme hakkı olarak söylenebilir.

Yetki: Belirli bir konuda hüküm verebilme veya bu kararı uygulama hakkına sahip olma olarak açıklanabilir.

Emir: Yönetici tarafından altında çalışan kişilere verilen bir iş veya davranış gibi faaliyetleri veren mesaja denir.

Etkileme: Yöneticinin altında çalışanların tutum ve davranışlarını değiştirebilme becerisine denir.

Makale Kategorileri:
Ekonomi ve Finans · Genel Kültür · Ticaret

Makale Yazarı - Yönetici

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir