Yönetici ve Lider

Yönetici Ve Lider

11 Mart 2019

Yönetici Ve Lider çoğu kez birbirinin yerine kullanılmasına rağmen yönetici ve lider farklı anlamlar taşımaktadır.

Yönetici, belirlenmiş amaçları gerçekleştirmek için, kaynakları kullanma yetki ve sorumluluğu olan kişidir. Örgütsel yapıyı kurar ve örgütsel amaçları yerine getirir.

Reklamlar

Yönetici kısaca, örgütlerde planlama, örgütleme, kadrolama, koordinasyon, yöneltme ve denetim gibi yönetsel görevleri yerine getiren kişidir. Yönetici görevlerini yerine getirirken, kendisine verilen yasal yetkiyi kullanarak, çalışanları örgütsel amaçlar doğrultusunda yönlendiren kişidir.

Yöneticilerin ve liderlerin amaçlara yönelik tavır ve davranışları birbirinden farklıdır. Yöneticilerin amaçlara yönelik tavırları, daha şahsi ve çekingendir. Liderler ise daha dinamik ve yeni fikirleri uygulamaktan çok, yeni fikirler ortaya çıkaran kişidir.

Yöneticiler dikkatlerini “işlerin nasıl yapılacağı” üzerinde yoğunlaştırırken, liderler ise hangi yenilik ve değişim için ne tr karar verip, hangi hedeflerin gerçekleştirileceği üzerinde, yani “sonuçlar” üzerinde yoğunlaşır.

Yöneticinin Özellikleri

 • İnsanlarla birlikte çalışır
 • Plan yapar
 • Karar veriri
 • Örgütü kurar veya değişiklik yapar
 • Personelini yönlendirir, motive eder
 • Denetim yapar
 • Sorunları çözer
 • Her şeyin sadece kendisine bağlı olmadığını ama sadece kendisinden sorulacağını bilir
 • Örgütün güçlü ve zayıf yönlerini iyi bilir
 • Örgütsel çevredeki fırsat ve tehditleri önceden görür
 • Örgütsel vizyonu geliştirir, paylaşır
 • İnsan kaynağını ortak vizyona doğru koşturur
 • Yönetimin başarısındaki en önemli faktördür

Yöneticide Bulunması Gereken Nitelikler

 • İnsanları tanımak ve empati kurmak
 • Okuduğunu, duyduğunu ve gördüğünü iyi kavramak
 • İyi iletişim kurabilmek
 • Objektif olmak
 • Yönetsel bilgilere sahip olmak
 • Kendine güvenmek
 • Yerinde kararlar alabilmek
 • Yetkisini rasyonel kullanabilmek
 • Sorumluluk duygusuna sahip olmak
 • İradesi kuvvetli olmak
 • Çevresine güven vermek

Lider İle Yönetici Arasındaki Farklar

 • Liderler “süreçlere hakim” iken, yöneticiler, “süreçlere teslim” olurlar.
 • Yönetici bir kopyadır, lider ise orijinaldir.
 • Yönetici muhafazakârdır, lider ise yenilikçidir.
 • Yönetici sistemler ve yapılar üzerinde yoğunlaşır, lider ise insanlar üzerinde yoğunlaşır.
 • Yönetici kontrole güvenir, lider ise çevresine güvenir.
 • Yönetici dar görüşlüdür, liderin geniş bir perspektifi vardır.
 • Yöneticinin gözü her zaman kar/zarar çizgisindedir, lider ise daha geniş bir perspektifle gözleri ufku tarar.
 • Yönetici kendi isteklerini kişisel otoritesini kullanarak yerine getirtmeyi çalışır, lider ise kendi isteklerini başkalarının isteği haline getirir.
Makale Kategorileri:
Ekonomi ve Finans · Genel Kültür · Ticaret · Yaşam

Makale Yazarı - Yönetici

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir