Yönetim

Yönetimde Karar Verme

7 Mart 2019

Yönetimde Karar verme, çeşitli amaçlar, bunlara ulaştırılacak yollar, araçlar ve imkanlar arasından seçim ve tercih yapmakla ilgili zihinsel, bedensel ve duygusal süreçlerin toplamıdır.

Karar verme sürecinin özellikleri aşağıdaki gibidir. bu özellikler ile Yönetimde Karar Verme süreci anlaşılır hale gelmektedir.

Reklamlar
 1. Karar verme süreci insanı psikolojik bir stres içine sokar.
 2. Karar verme teknik bir konudur. Bilgi toplama ve bilgileri yararlı hale gelecek biçimde işlemeyi gerekli kılar. İşin uzmanı olmak gerekir.
 3. Karar verme masraflıdır. Bilgi toplama, işleme, alternatiflerden vazgeçmenin bedeli büyüktür.
 4. Karar verirken amaçlara en az harcama ve fedakârlıkla ulaşmak ön planda tutulur. Rasyonel olmak gerekir. parayı hesap ederek hareket etmek gerekir.
 5. Karar verme, maddi ve beşeri kaynakları kullanabilme yetkisini, bağımsız hareket edebilme özgürlüğünü gerekli kılar.
 6. Karar vermede geleceğe ilişkin tahmin ve bilimsel araştırmaların rolü büyüktür.
 7. Kararların verilmesi ve uygulanması için uygun bir zaman aralığı belirlenir.
 8. Karar verme, amaçlara ulaşmak için ortaya çıkan engelleri bertaraf etme işidir. Bu sayede kolaylıkla hedeflere ulaşılabilir ve amaçlanan başarılabilir.

Karar vermede belirsizlik ve belirlilik derecelerini dört kısımda inceleyebiliriz.

 1. Belirlilik
 2. Risklilik
 3. Belirsizlik
 4. Muğlaklık

Belirlilik

Yöneticinin karar vermek için ihtiyaç duyduğu tüm bilgileri temin edebileceği ve bu bilgilerin değişme ve güncelliğini yitirme olasılığının çok az olduğunu ifade eder. Ancak çoğu kararlar belirsizlik koşullarında alınır. Örneğin yapılacak bir yatırımın belirsizlik halinde karar alınması diyebiliriz.

Risklilik

Bir kararın açık seçik amaçlara sahip olduğunu ve bunlara erişmek için tüm olmasa bile yeterli miktarda bilgiye ulaşmanın mümkün olduğunu ifade eder. Ancak bu bilgilerin zaman içinde değişebileceği, güncelliğini yitireceği olasılığı kuvvettir.

Belirsizlik

Yöneticilerin hangi amaçlara erişmek istediklerinin bilincinde olduklarını ancak bu amaçlara erişmek için alternatif geliştirme bilgilerine erişmenin zor olduğu veya tam bilgi elde etmenin mümkün olmadığını ifade eder. Bu bilgilerin zaman içinde değişme olasılığı kuvvetlidir.

Muğlaklık

Hem çözümlenecek sorunun ya da ulaşılması düşünülen amacın belirsizliğini ve bu nedenle alternatifleri oluşturmanın zorluğunu hem de gerekli bilgilerin neler olduğunu ve bunları elde etmenin mümkün olmadığını ifade eder.

Makale Kategorileri:
Ticaret

Makale Yazarı - Yönetici

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir