Yönetimin Amacı

Yönetimin Amacı

7 Mart 2019

Yönetimin amacı, kaynakların koordinasyonu yoluyla belirlenmiş örgütsel amaçların etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilmesini sağlamaktadır. Örgütlerin ve dolayısıyla çalışanların başarısı, belirlenen amaçlara ulaşma düzeyi ile ölçülür.

Örgütlerin ve örgüt çalışanlarının farklı amaçları olması normaldir. Yönetici bunları örtüştürmeye uğraşır. Örgüt çalışanların temel görevi ise, örgütün amaçlarına yönelik planlarda kendi birimlerine ait tespit edilmiş amaçların yerine getirilmesidir. Tüm yönetim faaliyetleri bu amacın yerine getirilmesine yöneliktir.

Reklamlar

Başka bir anlamda Yönetimin amacı müşterilere hizmet etmektir. Yine de, yönetimin tanımı için çoğu yönetim kitabına bakıldığında,% 99,9 oranında müşteri kelimesinden bahsedilmeyecektir. 

Bu şaşırtıcı çünkü müşterilere kar elde etmek için hizmet etmek her ticari organizasyonun özüdür. Aynı derecede sakıncası, çoğu yönetim tanımının, yönetim açıklamalarındaki hizmeti düzgün bir şekilde filtrelemesidir.

Yönetim faaliyeti, örgütsel amaçlara ve hedeflere, ulaşmak açısından önemli bir yer tutar. Yönetimin amacı veya örgütsel amaçlar üç başlık altında ele alınmaktadır;

Ekonomik Amaçlar;

Örgütün kuruluş amaçlarının başında ekonomik amaçlar gelir. diğer bir deyişle kar sağlamak amaçlanmalıdır. yukarıda açıkladığım örgüt ve örgütsel amaçların etkin bir şekilde kullanılabilmesi veya gerçekleştirilebilmesi yönetim ile sağlanmaktadır.

Düzen Amacı;

Örgüt üyelerinin belirli davranış biçimi göstermelerini sağlamak ve örgütsel etkinliği düşüren davranışlarına engel olmaktır.

Kültürel Amaçlar;

Örgüt çalışanlarını temsil eden bir örgüt kültürü oluşturmak ve buna kurumsallaştırmaktır.

Çağdaş yöneticiler, örgütsel amaçlar için, çalışanları yönlendirir ve onları motive eder. Yöneticiler aynı zamanda, çalışanlarına vizyon kazandırabilmeli, onları ortak bir vizyonun ve misyonun parçaları haline getirebilmelidir.

Drucker’e göre yöneticinin, “astlarının potansiyelini açığa çıkarmak” gibi temel bir görevi vardır. Yönetici “astları sayesinde iş gören adam” değildir. Yönetici “astlarının performansından sorumlu olan” kişidir.

Çağdaş yönetim, yönetici ve çalışanların eğitimine önem verir. Yönetici eğitimi iş başarısını ve iş etkinliğini arttırmaktadır.

Çağdaş yönetim anlayışının temeli; yeteneklerini ispatlamış yöneticilerin üst kademelerde görev almalarını sağlamak yani onları bu göreve hazırlamaktır.

Makale Kategorileri:
Ekonomi ve Finans · Ticaret

Makale Yazarı - Yönetici

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir