Gayri Safi Yurt İçi Harcama

Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) Nedir?

28 Ocak 2019

Gayri Safi Yurt İçi Hasıla Nedir?

Bir ülkenin ekonomisinin büyüklüğünü ve gücünü belirlemenin bir yolu, nominal Gayri Safi Yurt içi Hasıla (GSYİH) aracılığıyla yapılır. Ekonomi Sözlüğü tanımlar.

GSYİH, bir bölge için gayri safi yurtiçi hasıla olup GSYİH “bölgedeki emek ve mülk tarafından üretilen tüm mal ve hizmetlerin piyasa değeri, genellikle bir ülke” dir. Gayri Safi Milli Hâsıla, emek ve mülk gelirlerinin yurtdışından net olarak çıkarılmasına eşittir.

Reklamlar

Nominal GSYİH bir temel paraya dönüştürülür olduğunu gösterir piyasa döviz kurudur. Yani o ülkede üretilen her şeyin değerini o ülkede geçerli olan fiyatlarla hesaplarsanız, piyasa döviz kurlarıyla ABD Doları’na çevirirsiniz.

Şu anda, bu tanıma göre, Kanada dünyada sekizinci büyük ekonomiye, İspanya ise dokuzuncu sıradadır.

Ekonomide Gayri Safi Yurtiçi Hasıla

Bir ülkenin ekonomisinin boyutunun ölçülmesi birkaç farklı faktörü içerir, ancak gücünü belirlemenin en kolay yolu, bir ülkenin ürettiği malların ve hizmetlerin piyasa değerini belirleyen Gayri Safi Yurt İçi Hasıla Ürününü (GSYİH) gözlemlemektir.

Bunu yapmak için, bir ülkede, akıllı telefonlardan ve otomobillerden muzlara ve üniversite eğitimine kadar her tür mal veya hizmetin üretimini saymak ve ardından bu toplamı, her bir ürünün satıldığı fiyata çarpmak gerekir.

Örneğin, 2014’te Birleşik Devletlerin GSYİH’sı 17,4 trilyon dolara ulaştı ve bu rakam onu ​​dünyanın en yüksek GSYİH’sına getirdi.

GSYİH ve Ekonomik Gücü Hesaplamanın Diğer Yolları

GSYİH’nın hesaplanmasının bir diğer yolu, satın alma gücü paritesi nedeniyle ülkeler arasındaki farkları hesaba katmaktır . Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası gibi her ülke için GSYİH’yi (PPP) hesaplayan birkaç farklı kurum var.

Bu rakamlar, farklı ülkelerdeki malların veya hizmetlerin farklı değerlemelerinden kaynaklanan brüt üründeki farklılıkları hesaplıyor. 

GSYİH, arz veya talep metrikleri ile de belirlenebilir, burada bir ülke ya da sadece bir ülkede üretilen malların ya da hizmetlerin toplam nominal değerini hesaplayabilir. Birincisi, tedarik, malın veya hizmetin nerede tüketildiğine bakılmaksızın üretilen miktarı hesaplar. GSYİH arz modelinde yer alan kategoriler arasında dayanıklı ve dayanıksız mallar, hizmetler, envanterler ve yapılar yer almaktadır.

İkincisi, talep, GSYİH, bir ülkenin vatandaşının kendi mal veya hizmetlerini kaç tane mal veya hizmet satın aldığına bağlı olarak belirlenir. Bu GSYİH türünü belirlerken dikkate alınan dört temel talep vardır: tüketim, yatırım, hükümet harcamaları ve net ihracat harcamalarıdır.

Makale Kategorileri:
Ekonomi ve Finans · Ticaret

Makale Yazarı - Yönetici

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir