İşletmenin Kritik Öğeleri

İşletmenin Kritik Öğeleri

30 Ocak 2019

İşletmenin kritik öğeleri insan kaynakları, finansman, teknoloji ve yönetim bilgisi/kültürü olarak ele alınabilir.

İnsan Kaynakları

İnsan kaynakları, sadece insanı kastetmez, aynı zamanda insana bağlı yetenek, beceri, bilgi, zeka, hayal gibi bir çok soyut unsurları da niteler. Bu sebeple herhangi bir örgütsel ve çevresel ortamda insan kaynaklarının bireye, örgüte ve çevreye yararlı olacak şekilde, yasalara ve ahlaka uygun etkili yönetilmesi beklenmektedir.

Reklamlar

Finansman

Finansman, işletmenin varlığını sürdürmek, talep yaratmak, faaliyetleri gerçekleştirmek ve büyümek, hepsinden önemlisi piyasa değerini arttırmak için. Hangi tür yatırımlar yapacağını, nasıl finansal kaynaklara başvuracağını, kullanacağını ve etkinleştireceğini niteler. önemli bir İşletmenin Kritik Öğeleri maddelerindendir.

Teknoloji

Teknoloji, ürün veya hizmet üretim bilgisidir. Ayrıca teknoloji, çalışmayı geliştirmek ve üretim yeteneğini arttırmak için, bilgiyi üretme ve uygulama biçimi olarak da ele alınabilir.

Yönetim Bilgisi/Kültürü

Yönetim bilgisi, birden fazla kişinin varlığı ile ortaya çıkan ve bu yönü ile ekonomik faaliyetten ayrılan sosyal varlığı ile ilişkilidir.

Makale Kategorileri:
Genel · Ticaret · Ticaret Hukuku

Makale Yazarı - Yönetici

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir