Örgütsel Karar Verme

Örgütsel Karar Türleri

22 Şubat 2019

Örgütsel Karar Türleri dört aşamadan oluşmaktadır.

 1. Kurumsal kararlar
 2. Stratejik kararlar
 3. Yönetsel kararlar
 4. Operasyonel kararlar

Kurumsal Kararlar

Reklamlar
 • İşletme kurma ve girişiminde bulunma ile ilgilidir.
 • Çoğu kez bu safhada profesyonel yönetici kadroları henüz yoktur veya tam oluşmamıştır.
 • Yatırım ve işletme kurma, sanayi veya ticarete atılma ile ilgili kararlar, eğilimler, zevkler, tutkular, ekonomik göstergelerin yönlendirdiği kararlardır.
 • Belirsizlik ve muğlaklık derecesi yüksektir.

Stratejik Kararlar

İşletmenin;

 • Faaliyet alanı; pazarların geliştirilmesi, yeni yatırımlara girişilmesi, ürün ve Pazar çeşitlendirilmesine ilişkindir.
 • İşletme amaçlarının açık ve seçik biçimde belirlenmesi buna bağlı olarak alt hedeflerin oluşturulması bu kararlar ile gerçekleştirilir.
 • Rekabet analizi: rakiplerin, müşterilerin, sendikaların, devletin ve yerel yöneticilerin izledikleri politikaların bütünü değerlendirmekte ve işletme stratejileri ortaya konmaktadır.

Yönetsel Kararlar

İşletmenin yapısını ve bu yapıyı çalıştıracak maddi ve beşeri topyekün planlanmasını ilgilendiren kararlardır. Bu sayede;

 • Organizasyon biçimi oluşturur.
 • Bütçe ve kaynak dağılımı şekillendirir.
 • Organizasyonda yetkilerin dağıtımı belirlenir.
 • Giren çıkan dokümanların izleyecekleri yollar açıklanır.
 • Kaynak edinim yolları ortaya konur.

Operasyonel Kararlar

Hiyerarşinin alt seviyesini ilgilendiren eyleme dönük kararlardır. Bu sayede; Dönüşüm süreci rasyonel biçimde gerçekleştirilmeye çalışılır yani işletme kaynaklarının en etkili ve verimli biçimde değişim süreci geçirmesi ve arzulanan çıktıların elde edilmesi amaçlanır.

 • Belirsizliği ve riski en düşük olan kararlardır.
 • Hareket araştırması ya da kontilatif tekniklerle optimize edilebilirler.
 • Tekrarlı uygulamalara açıktır, zaman alır.

Örgütsel Karar Türleri bu şekildedir.

Makale Kategorileri:
Ekonomi ve Finans · Ticaret

Makale Yazarı - Yönetici

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir