İşletmenin Temel Kavramları

İşletmenin Temel Kavramları

30 Ocak 2019

İşletmenin Temel Kavramları, iktisat bilimi “mikro iktisat”’ın yaygın kavramları ile ele alınır. Genelde ise “makro iktisadın firma teorisi” kapsamında değerlendirilebilir. Bu konuda işletmecilik bilgisi için şu kavramlar açıklanabilir;

İnsan veya Tüketici

İşletmenin Temel Kavramları ilk olarak insan ve tüketici ön plandadır. İnsan işletme perspektifinde ya işletme kaynağı ya da tüketici, yani üretim veya pazarlama faaliyetlerinin gerçekleşmesi için olmazsa olmazı olarak tanımlanır.

Reklamlar

Tüketici ise ürün veya hizmetleri belli bir bedel karşılığında satın alan veya kullanan kişilere denir. Tüketici diğer bir tanıma göre tüketim işlemini gerçekleştiren birey ya da bireylerin oluşturduğu örgütlere denir.

İhtiyaçlar ve İstekler

İhtiyaç veya gereksinimler tatmin edildiği zaman haz ve doyum, tatmin edilmediğinde ise, acı ve üzüntü veren durumlardır. İhtiyaçlar ikiye ayrılmaktadır. Bunlar;

Zorunlu ihtiyaçlar

“Su, gıda, giyecek, yiyecek ve barınma” gibi ihtiyaçlardır.

Zorunlu olmayan ihtiyaçlar

“Müzik dinleme, film izleme vb.” gibi ihtiyaçlardır.

İşletme veya işletmeler bu gibi ihtiyaçları karşılamak için ihtiyacın derecesine, şiddetine, cinsiyete, yaşa, mesleklere ve gelire bakar. Kısacası yaşadığı topluma bakması gerekir, toplumun ihtiyaçlarını ve isteklerini tatmin etmektir.

Üretim ve Tüketim

Üretim; tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, tüketicilerin istek ve talebine yönelik yapılan faaliyetlere üretim denir. Üretim sonucu oluşan durum doğal tüketim kavramını doğurmuştur.

Kaynaklar ve Yetenekler

Ekonomik değer taşıyan her türlü şeye kaynak denir. İşletme açısından kaynaklar ise üretim sektörüne giren (hammadde vb.) gibi kaynaklardır. Fiziksel olmayan yani soyut olan (bilgi, deneyim, yaratıcılık vb.) gibi kaynaklardır. Soyut kaynaklar, somut kaynakların üretilmesinde, işlenmesinde hızlanma sürecini arttıran kavramlar vb. gibi örneklendirebiliriz.

Yarar ve Değer

Yarar, süreklilik ve gelecek yönlü işletmelere kapı açan kavram olarak gösterilebilir/kabul edilebilir. Örneğin çölde susuz bir insan su kaynağı bulduğunda suyu içer ve ilk yudumunda suyun ne kadar yarar sağladığı düşünür.

Fakat su ihtiyacını yani her bir yudumdan sonra ilk su yudumundaki yarar ile bir sonraki yudumundaki yarar daha azdır. Bu bize ilk yudumda ki yararın devamının gelmeyeceğini ve yararın azalacağını göstermektedir.

Buna marjinal değer (son birim yarar) denir. Değer ise yarardan çok bir şeyi arzu etmek veya hoşnut olmak için oluşan inançlara denir.

Girişimcilik ve Yöneticilik

Girişimcilik, insan ihtiyaçlarını karşılamak için ekonomik ürünleri veya hizmetleri ortaya koyma düşüncesi ve davranışına denir. Girişimcilik işletme kurma ya da işletme kurma düşüncesi ve davranışı sürecidir. Bu süreçleri gerçekleştiren kişi ve kişilere girişimci denir.

Yöneticilik, organizasyonda belirlenen amaca ulaşmak için başkaları ile işbirliğini sağlama çalışmalarını kapsar. Yöneticilikte teknik bilgiden öte, deneyimsel bilgiler ve farklı yetenekler gerekir.


Makale Yazarı - Yönetici

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir