İşletme

İşletme

30 Ocak 2019

İşletme önceden belirlenen ve sonradan gözden geçirilen amaçları gerçekleştirmek için, sonsuz olan insan ihtiyaçlarını ve isteklerini kıt kaynaklarla karşılamaya dönük, ürün veya hizmet dönüşümünü sağlayan ya da üretim ve pazarlama çabaları içinde bulunan ekonomik ve sosyal hatta siyasi birimlerdir.

İşletme Türleri

Ölçeklerine göre;

Küçük, orta, büyük ve dev şirketler (KOBİ-OBİ-Büyük ve Küçük işletmeler)

Reklamlar

Bu tür ölçekli işletmeler daha ziyade işletmede çalıştırılan kişi sayısı ve yapılan ciroya göre nitelendirilir. Eğer işletme tek kişi tarafından çalıştırılıyorsa cüce, birkaç kişi tarafından çalıştırılıyorsa küçük, kısmen büyük ancak büyük cirolara sahip değilse orta; hem çalışan hem de ciro olarak büyükse büyük işletmedir. Faaliyetleri ile ülke ekonomisini yönlendirebiliyorsa dev işletme olarak isimlendirilir.

Sermaye sahipliğine göre;

Özel, kamu ve karma işletmeler

Bu tür sınıflandırmada işletmenin sermayesi devlete ve devlet kollarına bağlıysa kamu, gerçek kişilere ait ise özel, hem kamuya hem de gerçek kişilere ait ise karma işletmeler olarak tanımlanır.

Ürünlere göre;

Nihai ve endüstriyel ürün üreten işletmeler

Bu tür sınıflandırma tüketicilere bitmiş ürünler üretiliyorsa nihai, nihai bir ürün için bitmemiş ürün ya da hammadde üretiliyorsa endüstriyel olarak tanımlanır.

Faaliyet boyutlarına göre;

Bölgesel, ulusal, uluslararası ve küresel işletmeler

Bu tür sınıflandırmada tüm dünya için üretim faaliyeti ise küresel, kısmen ya da sınırlı yapılana uluslararası, sadece ülke ölçeğinde faaliyetler varsa ulusal, ülkenin sadece bir bölgesinde faaliyet var ise bölgesel işletmeler olarak tanımlanır.

Teknoloji ve emek yoğunluklarına göre;

Emek yoğun ve teknoloji yoğun işletmeler

Bu tür sınıflandırmada insan gücüne dayalı yapılanlara emek yoğun, kısmen emek yoğun olmayan ya da teknoloji ağırlıklı olan işletmelere teknoloji yoğun işletmeler olarak tanımlanır.

Kar amacına göre;

Kar amacı güden ve kar amacı gütmeyen işletmeler

Bu tür sınıflandırma sosyal yarar temelde kurulan ve kar amacı gütmeyen organizasyonlar ile para kazanma amacı ön planda ve kar amacı güden işletmeler şeklindedir. ( müzeler, kütüphaneler, yardım kuruluşları, dini kuruluşlar vb.) gibi işletmeler kar amacı güden veya gütmeyen işletmeler olarak değerlendirilmektedir ve net olarak sınıflandırılamamaktadır.

Makale Kategorileri:
Ekonomi ve Finans · Genel Kültür · Ticaret

Makale Yazarı - Yönetici

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir