Deri

Deri

29 Ocak 2019

Deriyi bir organ olarak kabul ederek tam bir muayeneden geçirmek gerekir. Deri 3 tabakadan yapılmıştır; en üstte epidermis, ortada dermiş ve altta subkütane doku (subcutaneus tissue) yer almıştır.

Epidermis;

Reklamlar

Derinin üstteki ince tabakasıdır, birkaç kat keratosit veya keratin yapan hücrelerden oluşur. Stratum corneum en dışta yer alır, keratinize hücreler içerir, ince, kuru, düz olup hüreler çekirdeksizdirler. Bazal hücre dizisi (basalcell layer) epidermisin dermişle komşu olan kısmıdır, çok çabuk proliferasyon gösterirler, yavaş yavaş yukarıya doğru yer değiştirirler, matürasyon ve keratinize olup stratum corneum’a dönüşmeleri 4 hafta kadardır. Bazal hücre dizileri arasında melanin imal eden melanositler vardır. İnsanlarda melanosit sayısı hemen hemen aynıdır. Deri rengindeki farklılık ise yapılan melaninin diğer hücrelere geçmesine, yayılmasına (dispersion) bağlıdır.

Dermis;

Epidermis tabakasının altındadır, bağ dokusu ve kollajen dokudan yapılmıştır. Kıllar, yağ ve ter bezleri, arter ve vena dalları, kapillerler, lenf damarları, duyu ve otonom sinir uçları epidermis içinde yer alırlar.

Subkütane doku;

Deri altı dokusu olup, yağlı bağ dokusundan yapılmıştır. Yağ içeriği şişmanlarda fazladır. Deri tümüyle vücudu örterek, onu fiziksel ve kimyasal etkenlerden, mikroorganizmalardan, zararlı ışınlardan korur ve termoregülasyonda çok önemli rol oynar.

Makale Kategorileri:
Sağlık

Makale Yazarı - Yönetici

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir