Piyasa-Çeşitleri

Piyasa Çeşitleri

29 Ocak 2019

Piyasa çeşitlerine başlamadan önce Mikroekonomide önce iki çeşit piyasa arasında ayrım yapılır;

  1. Mal ve hizmetler piyasası (bu piyasada ürünler ve hizmetler satın alınır)
  2. Üretim faktörleri piyasası (bu piyasada emek, sermaye, toprak gibi üretim faktörleri arz ve talep edilir.)

Mal ve hizmetler piyasası da ikiye ayrılmaktadır;

Reklamlar
  1. Rekabet piyasaları (tam rekabet piyasası, monopollü rekabet piyasası)
  2. Eksik rekabet piyasaları (monopol, monopson, düopol, düopson, oligopol, oligopson, iki taraflı monopol piyasası)

Rekabet Piyasaları

Rekabet piyasaları, satıcıların ve alıcıların hiçbirisinin piyasada satılan malın fiyatını etkileme gücüne sahip olmadığı piyasadır. Bir piyasanın tam rekabet piyasası olarak sınıflandırılabilmesi için dört koşula sahip olması gerekir;

  1. Piyasada çok sayıda alıcı ve satıcı olmalıdır.
  2. Firmalar tek tip ürün üretip satıyor olmalıdır.
  3. Satıcılar, piyasaya giriş ve çıkışta bir engel karşılaşmamalı, piyasaya kolayca girip çıkabilmelidirler.
  4. Alıcı ve satıcılar, piyasa hakkındaki tüm bilgilere sahip olmalıdırlar.

Bu koşulları gerçekleştiren tam rekabet piyasası denilebilecek bir piyasa gerçek dünyada yoktur. Gerçek dünyada adına genel olarak rekabet piyasası diyebileceğimiz rekabet türü vardır.

Eksik Rekabet Piyasaları;

Rekabetin eksik olduğu piyasalara eksik rekabet piyasası denir. Bu piyasaların genel özellikleri rekabet unsurunun ya hiç olmaması (monopol piyasası) veya rekabet piyasasına göre çok daha az rekabete açık olmalarıdır (oligopol piyasası.)

Değerli okurlarımız, Piyasa Çeşitleri hakkında sizlere detaylıca bahsetmeye çalıştık. Bunlar dışında, Tam Rekabet Piyasaları, Tekel (monopol) Piyasaları, Monopson Piyasaları, İki Yanlı Tekel Piyasaları, Oligopol veya Az Sayıda Firmalar Arası Rekabet Piyasaları, Düopol Piyasası, Monopolcü (Tekelci) Rekabet Piyasaları, Piyasanın Genişliği Açısından Piyasa Çeşitleri, Alışverişe Konu Olan Malların Niteliği Açısından Piyasa Çeşitleri oluşturan unsurlar başlıkları hakkında bilgi almak için Google da arama yapabilirsiniz.

Makale Kategorileri:
Ekonomi

Makale Yazarı - Yönetici

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir