Dil

Dil Nedir?

26 Aralık 2019

Dil Nedir

Dil, insanlar arasında anlaşmayı sağlayan bir bildirim aracıdır. Bildirim, bütün canlılar arasında sağlanan bilgi alışverişidir. Bir bilginin dolaşması için öncelikle bir gönderici ile bir alıcının bulunması gerekir. İnsanların toplu olarak yaşayabilmeleri ve aralarında iletişim sağlayabilmeleri, doğanın bahşettiği en büyük nimetlerden biri olan dille sağlanmaktadır.

Dil, doğuştan bilinmez. Yeni doğmuş bir bebek önce ihtiyaçları ağlama bildirimi ile ifade etmeye çalışır. Birkaç ay sonra ağlama bildiriminin yanında el, kol, yüz ve vücut hareketleri gibi basit bildirim araçlarıyla kendini ifade eder.

Reklamlar

Çevresindekileri taklit ederek başlayan kelimeleri öğrenme yolu zaman içinde zihnine yerleşerek kalıcı bir hale gelir ve bilinçli dil öğrenimi başlamış olur. Dil, gizli uzlaşmalar sistemidir. Canlı ve cansız varlıkları karşılayan kelimeler üzerinde o kelimeleri kullanan topluluk tarafından benimsenmiştir.

Örneğin Türkler ata “at”, ışığa “ışık” demekte uzlaşmışlardır. Uzlaşmanın gizliliği meselesi ise bu kavramları kim ya da kimler tarafından verildiğinin bilinmemesidir. Dil, kendi içinde kanunları olan, toplumsal gelişmelere paralel olarak zenginleşen veya yoksullaşan canlı bir varlıktır.

Örneğin eski Türkçedeki “edgü” kelimesi Karahanlı Türkçesinde “eygü”, Eski Anadolu Türkçesinde “eyü”, Osmanlı Türkçesinde “eyi”, Türkiye Türkçesinde “iyi” şeklinde gelişimini tamamlamıştır.

Son yıllarda teknolojinin hızlı ilerlemesine bağlı olarak özellikle gençler kısa mesajlarında ve internet üzerindeki yazışmalarında “iyi” kelimesini “ii” veya “iy” şeklinde kısaltarak yazmaktadır. Belki de 200-300 yıl sonra lügatlerde “iyi” kelimesinin karşılığı olarak “iy” şekli yer alacaktır. Bu sebepten ötürü dil kalıplaşmış bir yapıya sahip değildir.

Dilbilimciler tarafından bir toplumu oluşturan kişilerin düşünce ve duygularının o toplumda ses ve anlam bakımından geçerli ortak öğeler ve kurallardan yararlanılarak başkalarına aktarılmasını sağlayan çok yönlü ve gelişmiş bir sistem olarak tanımlanmıştır.

Dil, seslerden örülmüş içtimai bir müessesedir. Fertlerin üstünde, bütün bir cemiyetin malı olan ve bütün bir cemiyeti içine alan kuvvetli bir müessesedir. Cemiyetlerin en büyük dayanağı dillerdir.

Bir cemiyeti ayakta tutan, bir cemiyetin varlığını sağlayan, devam ettiren, bir cemiyette sarsılmaz bir birlik yaratan müessese olarak dillin oynadığı rol çok büyüktür. Bu bakımdan dil milleti teşkil eden unsurların başında gelir.

Özetle diller insana özgüdür ve insan düşüncesinin ürünüdür. Duygu, düşünce ve hayallerin aynasıdır. İnsanların yaşamasını sağlayan güçlü bir iletişim aracı, seslerden örülmüş toplumsal bir sistemdir.

Değerli Okurlarımız;

Dil hakkında sizleri bilgilendirdiğimize inanıyoruz. Bunlar dışında; En çok konuşulan diller, Dünya dilleri, Dünyada en çok öğrenilen diller, Dünyada konuşulan diller ve ülkeleri, Dünyanın en zengin dilleri, Diller arası etkileşim, Diller kaça ayrılır, Diller listesi, Diller ailesi başlıkları hakkında bilgi almak için Google’da arama yapabilirsiniz.

Makale Kategorileri:
Edebiyat · Genel Kültür · Tarih

Makale Yazarı - Yönetici

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir