Dış Ticaretin Yararları

Dış Ticaretin Yararları

26 Ocak 2019

Dış Ticaretin Yararları düşünüldüğünde ihracat ve ithalat anlamında fazlasıyla yararı olduğu görülmektedir. Özellikle ihracat alanında büyük kar getiren bir yol olup ülkenin refahı için vazgeçilmez bir kaynaktır. İthalat anlamında ise ihraç edilen ürünlerin hammadde ve yarı mamullerini temin etmek veya ülkenizde yetişmeyen/üretilemeyen ürünleri temin etmekte kullanılan en önemli yöntemdir. Dikkatli olunmazsa cari açığa ve döviz kaybına kadar götürebilir.

Bu sebeple küresel düşünmek istiyorsanız, dünyada 194 ülke varken neden sadece bir tanesiyle yetinebilelim ki? Dış ticaretin yararları ile işletmenizi ve ülkenizi kalkındırabilirsiniz.

Reklamlar

İhracat Nedir?

İhracat, ülkede üretilen ürün ve hizmetin dış ülkelere belli bir para karşılığında satılmasına denir. İhracat yapan ülke veya ülkeler birçok problemin önüne geçmektedirler. Ekonomik anlamda güçlenip dışa bağımsız bir ülke haline gelmek veya gelişmekte olan bir ülke pozisyonundan gelişmiş ülke pozisyonu yükselmenin anahtarını elde etmektedir.

İhracatın avantajı çok olup dezavantajları vardır.

İhracatın başlıca yararları;

 • Şirketimize ihracatın yararı, para akışı ve sermaye sağlamasıdır.
 • İş zamanlarını kolaylaştırmaktadır.
 • Şirketinizi ve işinizi büyütmenin en iyi yoludur.
 • Kar marjınızı arttırır.
 • İş olanakları artar.
 • Devalüasyona karşı korur.( bir devletin resmi para biriminin diğer ülke dövizleri karşısında değer kaybettirilmesidir.)
 • Dünya nüfusuna göre daha çok kişiye ulaşılır.
 • Makroekonomik krizlere karşı daha dayanıklıdır.
 • Satışlar artar.

Uluslararası Ticaret Yapma Nedenleri;

 • Ülkelerin kendi ürünlerini daha kaliteli ve ucuza yapmalarıdır.
 • İç ve dış fiyatlar arasında ki farklılık.
 • Sermaye birikiminin sağlanması
 • Yeni iş fırsatlarıyla karşılaşılması
 • Teşvikler ve yardımlar

Yurt Dışı Satış ile Yurt İçi Satış Arasındaki Başlıca Farklar

 • Bankacılık sistemi yer alır.
 • Bürokrasi vardır.
 • Risk yüksektir.
 • Uluslararası anlaşmalar uygulanır.
 • Örf, adet gibi etkenler dâhil olur.

İhracatta riskleri ortadan kaldırılabilmek için;

 • İyi bir sözleşme
 • Taşıma sigortası
 • Kredi sigortası
 • Kur risklerine karşı türev ürünlerden faydalanılmalıdır.

İthalat Nedir?

İthalat Nedir; İthalat ya da dışalım, yurt dışında üretilmiş malların, ülkedeki alıcılar tarafından satın alınmasıdır. Yurtiçinde üretilen veya üretilemeyen ürün ve hizmeti dış ülkelerden ithal edilmesine ithalat denir. İthalat nedir sorusunu cevaplarken aynı zamanda faydalarından ve ithalat türlerinden bahsedeceğiz. Bir ülkede yapılan ve başka bir ülke tarafından satın alınan mal veya hizmet olarak da tanımlanmaktadır.  İthal ürün temin etmenin ülkeden ülkeye veya anlaşılacağı şekilde amaç ve kara odaklı olabileceği etkeni göz ardı edilmemelidir.

Bir ülke hammadde veya yarı mamul ithal ediyor ve daha iyi bir ürün veya hizmet ortaya koyuyorsa ve ihracat yapıyorsa bu ithalat ülke için karlı bir durumdur. Fakat hazır ürünü veya hizmeti ithal edip devlet veya tüketiciler tarafından direk kullanılıyorsa ülke için bir gider anlamına gelmektedir. Daha detaylı düşünülürse ülkede döviz kaybına ve ipin ucu kaçırılırsa cari açığa kadar yolu vardır.

Burada ki temel mantık her zaman ithal edilen ürünün işlenip satılması olmadır.

İthalatın Faydaları Nelerdir?

En önemli faydası yukarıda açıkladığım gibi hammaddeyi veya yarıımamülü üretim gerekçesiyle ithal edilmesidir. Ülkenizdeki fabrikalar veya işletmelerde üretimi ithal ettiğiniz ürünlerle tamamlayarak ihraç edip veya yerel pazarda satarak avantaj elde edilebilir. Faydaları aşağıdaki gibi maddeleyerek sınıflandırıyorum;

 • Pazara yeni ürünlerin girişine olanak tanımaktadır,
 • Sektörde lider olma şansı yaratmaktadır,
 • Kâr marjını artırmaktadır,
 • Müşteri kitlesini genişletmektedir,
 • Devlet tarafından desteklenmektedir.
 • Daha kaliteli ürünlere erişimi kolaylaştırmaktadır.
Makale Kategorileri:
Ticaret

Makale Yazarı - Yönetici

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir