Olgunlaşma Teorisi

Olgunlaşma Teorisi

7 Şubat 2019

Olgunlaşma Teorisi, İnsanlara iş yerinde yükselme ve serbest yetki kullanma olanağı vererek onları güdülemenin örgütsel amaçlara ulaşmada önemli bir yol olduğunu ispat etmeye çalışmaktadır.

Kişinin sorumluluk alanının arttırılması, onu olgunlaştırmakta kendisi ve işletme için yararlı faaliyetlerde bulunma olanağı vermektedir.

Reklamlar

Geleneksel yönetimde, örgütlerde uygulanan çoğu yönetim biçimi olgunlaşmaya engel olan başlıca hususlardan biridir. Zira çalışanların kendilerini geliştirmek yerine, pasif ve üstlerine bağımlı olmaları teşvik edilmektedir.

Chris Argyris, Klasik Yönetim Yaklaşımındaki sorun yaratan biçimsel örgüt özelliklerini şu şekilde eleştirmiştir;

  1. İşbölümü insanların yaratıcılığını önler ve işi aşırı tekrarlı, rutin ve sıkıcı hale sokar.
  2. Yetki ve sorumluluk en üstteki birkaç kişi tarafından paylaşılır.
  3. Komuta birliği ilkesi yönetici tarafından her olayın denetleneceği anlamına gelir.
  4. Yönetim alanı kavramı piramidin altında olanların kendi kendilerini denetlemelerini azaltmaktadır.
  5. Bir yöneticiye bağlı ast sayısının azaltılması sonucunda sıkı denetim olmakta bu durum ise bireylerin olgunlaşmasını engellemektedir.

Olgunlaşma Teorisi, Bireylerde organizasyon arasında psikolojik açıdan ortaya çıkan son gelişmeleri gösteren Argyris, bu boyutu ile davranışsal yaklaşıma katkıda bulunmuştur. Argyris konuya kişiliğin gelişmesi açısından bakmaktadır. Argyris’e göre neden olmaktadır. Örgütün temel biçimsel özellikleri bireylerin olgunlaşmasında engel teşkil etmekte ve kendilerini geliştirememelerine yol açmaktadır.

Argris olgun olmayan özellikleri belirtmiş, bunlar arasında pasif olmak, bağımlılık, sınırlı davranış gösterme, yüzeysel ilgi gösterme, kısa dönemli bakış açısı, astlık durumu, kendi duyarlılığından yoksun olma sayılabilir.

Bu özelliklerin ortadan kalkması için yönetimin çalışanlara kendi başlarına hareket etme yetenekleri kazandırmaları gerektiğini belirtmiş bunu sağlamak ise çalışanlara daha çok sorumluluk verilmesi ve kendi kendilerine denetlemeleri ile olabilir demektir. Birey bu şekilde, olgun olan özellikler kazanabilir.

Makale Kategorileri:
Ekonomi ve Finans · Ticaret

Makale Yazarı - Yönetici

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir