Pazarlama Nedir?

Pazarlama Nedir?

29 Ekim 2022

Pazarlama, mal ve hizmetlerin üreticiden tüketiciye ya da tüketiciye doğru akışını belirten işletme faaliyetlerinin yerine getirilmesine denir. Bu tanım en bilinen tanım olmakla birlikte zamanla yetersiz kaldığı varsayılmaya başlanmıştır. Bunun sebebi de sadece üretim sonrası faaliyetler ele alınıp satış işlemleri üzerinde durulmasıdır. 1960 yılları sonlarında tanımın yetersiz olduğu ve toplumsal boyutlara da yer verilmesi gerektiği hakkında tartışmalar yapılmaya başlanmıştır.

Bunun sonunda pazarlama sadece mal ve hizmetlerle sınırlı kalmamış artık topluma da karışmaya başladı. Örneğin bir politikacı yürüttüğü seçim kampanyasında veya sigara içilmemesi karşı bir kampanyada kullanılmaya başladı. Böylece pazarlama toplumla bir olmaya ve sadece mal ve hizmet olarak kullanılmakla kalmamıştır.

Reklamlar

1985 yılında gelişmelerin ışığında pazarlamaya yeni bir anlam kazandırılmıştı. Bu anlam yeni bir tanımla gelmekteydi. Pazarlama tanımı şöyleydi;

Pazarlama, kişisel ve örgütsel amaçlara ulaşmayı sağlayacak değişimleri/mübadeleleri gerçekleştirmek üzere, malların, hizmetlerin ve fikirlerin geliştirilmesi, fiyatlandırılması, tutundurulması ve dağıtılmasına ilişkin planlama ve uygulama sürecidir.

Bu genişletilmiş tanımla birlikte pazarlamanın sadece mal ve hizmete özgü olmadığı, aynı zamanda fikirlerinde geliştirilip hedef kitlelere yayınlayıp benimsetme sistemi olarak görülmektedir. Günümüzde ise pazarlamanın tanımı şöyle ele alınmaktadır;

Müşteriler, işletme ve genelde toplum için bir değer ifade eden, yaratma, duyurma ve teslim imkanları sağlayan güçlü müşteri ilişkileri geliştirme sürecidir.

Pazarlamanın Özellikleri

Pazarlama; tüketicinin ve müşterinin ihtiyaçlarını tespit edip neler olduğunu ve hangi pazarlarda daha başarılı olacağını belirlemeye ve bu pazarlara uygun mallar ve hizmetler geliştirip faaliyete koymaya yönelik işlemlerin tümüne pazarlama denir. Pazarlama bölümü dış pazarlarla ilgilendiğinden işletmelerin riski büyük olabilmektedir. Çünkü güçlü rekabet ortamı ve sayısız dış faktörün etkisi altında belirsizlikler ve riskler mevcuttur.

Pazarlamanın başlıca özellikleri şöyledir;

  • Dinamik bir ortamda ve yapıda yürütülmektedir.
  • Çok ve çeşitli faaliyetler bütünüdür.
  • İnsan veya tüketici ihtiyaçlarını karşılayıcı bir değişim faaliyetidir.
  • Mallar, hizmetler ve fikirlerle ilgili bir bölümdür.
  • Bir malın veya hizmetin reklam veya satış faaliyet olmayıp, üretimden önce fikir olarak geliştirilmesine olanak sağlayan ve fiyatlandırılması, tutundurulmasında öncü olan bir sektördür.
  • Pazarlama tüketicilerine bir değer yaratmaktadır. Bu değeri müşterilerine sunarken aynı zamanda iyi ilişkiler geliştirip sürdürmektedir.
Makale Kategorileri:
Ekonomi ve Finans · Ticaret

Makale Yazarı - Yönetici

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir